Sopimusvuori

 

Palvelukeskus Sorina  tarjoaa pirkanmaalaisille ikääntyville ja pitkäaikaisesti sairastaneille mielenterveys - ja päihdepalveluita käyttäville asiakkaille matalan kynnyksen ryhmä- ja virkistystoimintaa sekä mahdollisuuden osallistua arjen askareihin.

Lisäksi Sorinassa on mahdollisuus työskennellä työ- ja toimintakykyä vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaana.

Palvelukeskuksessa voi käydä 1-5 päivänä viikossa joko puoli- tai kokopäiväisenä asiakkaana.
Tavoitteena on ylläpitää palvelunkäyttäjien toimintakykyä ja selviämistä mahdollisimman omatoimisesti niin pitkään kuin mahdollista.

Palvelukeskuksen strukturoitu arki ja toimintojen sisällöt tukevat palvelunkäyttäjien ympäristön hahmotuskykyä ja toiminnanohjausta niissä tilanteissa, joissa asiakkaan kongnitiiviset valmiudet ovat sairauden myötä alentuneet.

Sorinassa tehdään mahdollisimman paljon yhteistyötä kuntoutujan lähiverkoston kanssa (esimerkiksi kotikuntoutus, kotityöryhmä, kotihoito, psykiatrian poliklinikka).

pdfSorinan esite

pdfSorinan viikko-ohjelma kevät 2017.pdf

Sopimusvuori