KLUBITALOT

Kansainvälinen klubitalomalli

Tällä hetkellä klubitaloja on Suomessa yhteensä 23 ja maailmalla noin 300. Sijainnistaan huolimatta klubitalot toimivat samoilla periaatteilla kansainvälisen kattojärjestön alla.

Klubitalo on matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka toiminnan suunnitteluun, ylläpitämiseen ja kehittämiseen osallistuvat kaikki toiminnassa mukana olevat. Mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostama, yhdenvertainen yhteisö täydentää psykososiaalisia palveluja ja edistää kuntoutujajäsenten toipumista.

Klubitalo tarjoaa jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta.

Klubitalojen tavoite

Klubitalon toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen, ja vapaaehtoisuuteen. Klubitalomallin keskiössä ovat yksilön vahvuudet, eivät diagnoosit. Klubitalotoiminnalla tähdätään jäsenen kuntoutumiseen toipumisorientaatiomallin mukaisesti.

Jäsen itse asettaa tavoitteet, joita kohti toimintaan osallistumisellaan lähtee kulkemaan. Henkilökohtaiset tavoitteet vaihtelevat; joidenkin kohdalla on ajankohtaista kulkea kohti opiskelua tai työelämää ja joidenkin tavoitteena voi olla vaikkapa saada työkaluja ja tukea tasapainoisempaan elämään yleensä. Tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi vuorokausirytmin säännöllistyminen, sosiaalisuuden ja arjen mielekkyyden lisääntyminen. 

Klubitalolla koettujen vertaistuen ja kannustuksen valtavaa merkitystä ei voi jättää mainitsematta tavoitteiden saavuttamisen ja kuntoutumisen edistymisen apuna.

Arki Klubitalolla

Työpainotteinen eli toiminnallinen päivä on klubitaloarjen ja toimintaan osallistuvien jäsenten kuntoutumisen perustana. Päivän aikana tehdään niitä tehtäviä, joita klubitalo toimiakseen tarvitsee.

Klubitalolla esimerkiksi hoidetaan vastaanoton puhelin- ja sähköpostiliikennettä, tilastointia sekä talon kirjanpitoa, valmistetaan lounasta ja leivonnaisia, huolehditaan kahvilan ylläpitämisestä ja tilojen siisteydestä. Myös työ- ja opintoasiat sekä monipuolinen verkostoyhteistyö ovat olennainen osa klubitalon arkea.

Aktiivisen päivän tarkoituksena on lisätä jäsenten arjen hallintaa, työ- ja opintoelämän sekä yhteiskuntaosallisuuden vaatimia taitoja, merkityksellisyyden ja tarpeellisuuden tunteen kokemuksia unohtamatta.

Sopimusvuoren klubitalot

Sopimusvuorella on kaksi akkreditoitua eli kansainväliset laatustandardit täyttävää Klubitaloa.

Näsinkulman Klubitalo on uranuurtaja klubitalomallin Suomeen tuomisessa ja toiminut Tampereella jo vuodesta 1995 lähtien. Sopimusvuoren nuorempi tulokas, Walonkulman Klubitalo, on aloittanut toimintansa Hämeenlinnassa vuonna 2017, ja on ehtinyt vakiinnuttaa asemaansa osana paikallista mielenterveysverkostoa.

Tästä Näsinkulman Klubitalon esite PDF

Tästä Walonkulman Klubitalon esite PDF

Tutustu Klubitalojen omiin sivuihin