Psykososiaalisen tuen työtoiminta ja ryhmäpalvelut

Palvelut ovat suunnattu osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaille.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakas on työtön työnhakija ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaan toimeentulona on jokin muu, esimerkiksi sairasloma, kuntoutustuki tai sairaseläke.

Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden mielekkään ja hyvinvointia vahvistavan arjen rakentamista sekä työ- ja toimintakykyä. Palvelulla ehkäistään asiakkaiden mahdollisia toimintakyvyn rajoitteiden haittavaikutuksia.

Palvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan:

 • arjenhallintaa
 • digitaitoja
 • etuisuus asioita (palveluohjaus ja etuisuusneuvonta)
 • jatkopolkujen löytämistä
 • kuntoutumisen tukemista
 • osallisuuden ja toimijuuden vahvistamista
 • psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn ylläpitämistä, vahvistamista ja kartoittamista
 • raskaampien palveluiden tarpeen ehkäisemistä
 • vapaa-ajan toimintaa
 • yhteisöön/ yhteiskuntaan kiinnittymisen tukemista

Tuemme kohti yksilöllisiä tavoitteita ja työskentelemme yhdessä myös muun verkoston kanssa. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteisiin pääsemisessä hyödynnetään erilaisia menetelmiä: toiminnallisuutta, elämyksellisyyttä, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä sekä vertaistukea. Sopimusvuori ry:n toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatio (recovery). Huomioimme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet.

Asiakkaat ovat meillä yhteisöjen tasavertaisia jäseniä.

Kiinnitämme huomiota:

 • arvokkaaseen kohtaamiseen
 • asiakkaiden mahdollisuuteen vaikuttaa palveluun
 • kulttuuri- ja sukupuolisensitiivisyyteen
 • luottamuksen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen

Palveluiden kesto määräytyy yksilöllisesti. Yleisimmin sopimuksia tehdään 3 tai 6 kuukauden jaksoissa. Toimintapäivän kesto on yleisimmin 4 tuntia. Toiminnassa käydään 1-4 kertaa viikossa. Toimintaan voi osallistua myös etänä tai lähi- ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä eli hybridinä.

Toimintapäiviin sisältyy ravintosuositusten mukainen lounas ja kahvi.

Tampereen kaupunki antaa tamperelaisille toimintaan sitoutuneille matkakorvauksen eli kuukausilatauksen bussikorttiin. Osallisuutta vahvistavan kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat saavat 9€ kulukorvauksen toteutuneilta toimintapäiviltä.

Asiakasohjaus tamperelaisille tapahtuu Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön OSKU tiimin kautta. Tarvittaessa autamme palveluihimme hakeutumisessa, mikäli sinulla ei ole entuudestaan hoitotahoa, joka voisi auttaa.

Ympäristökuntalaiset ovat myös tervetulleita palveluidemme piiriin.