Pitkäaikaiskuntoutujien päivä- ja ryhmätoiminta

Asiakkaille, jotka ovat pitkäaikaisen psyykkisen sairauden vuoksi työkyvyttömiä ja siitä syystä pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä. Tähän palveluun voivat osallistua myös 65 vuotta täyttäneet.

Toiminta perustuu viikko-ohjelmaan, jossa asiakkaiden toiveet, tarpeet ja tavoitteet huomioidaan. Asiakkaat voivat osallistua myös työtoimintaan, kuten avustaviin ruokahuollon- ja siivoustöihin. Asiakkaat saavat henkilökohtaista ohjausta ryhmätoiminnan lisäksi.

Toiminnalla ylläpidetään ja lisätään toimintakykyä yhteisöllisyyden, vertaistuen ja vuorovaikutuksellisuuden avulla.

Tuetaan:

 • aktiivista elämää
 • ehkäistään raskaampien palveluiden tarve
 • itsenäistä selviytymistä ja asumista
 • osallisuutta ja sosiaalisia vuorovaikutussuhteita
 • psykososiaalista hyvinvointia ja terveyttä

Viikko-ohjelma sisältää muun muassa:

 • arjenhallinta ja vuorokausirytmi ryhmä
 • digilaitteiden ja digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa
 • hemmottelupäiviä
 • ikääntymisen kysymyksiin keskittyvä ryhmä
 • liikuntaan, terveyteen ja ravitsemukseen liittyvät ryhmät
 • oireidenhallintaan ja psykoedukaatioon perustuvat ryhmät
 • opinto- ja harrastepiirit
 • toiminnalliset ja elämykselliset ryhmät, joihin kuuluu mm museot, kirjastot, puistot, liikuntapaikat

Päivä- ja ryhmätoiminnassa sopimukset tehdään vähintään 3 kuukauden jaksoissa.

Päivien viikoittainen määrä ja päivien pituudet voivat vaihdella. Kuitenkin niin, että kuukauteen sovitaan 32-40h tuntia (2pv/vk, 4h/pv). Aloituspäivä sovitaan yksilöllisesti.

Tästä PDF esite Pitkäaikaiskuntoutujat_digi 

Toimintaa Sorinan yksikössä