Kehittäminen

Kehittämistoiminta

Sopimusvuori ry:n kehittämistoiminta on vireää, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tarve- ja strategialähtöisesti. Suunnitelmallisuus ei kuitenkaan poissulje nopeaa reagointia muuttuvassa toimintaympäristössä. Kehittävä työote onkin usein arjen innovaatioista nousevia ratkaisuja havaittuihin muutostarpeisiin sekä kokeilujen kautta löytyviä joustavampia toimintatapoja. Olemme myös sitoutuneet kehittämistyössämme kestävän kehityksen periaatteisiin. 

Kehittämistyötä tehdään asiakaslähtöisesti ja asiakkaiden kanssa. Tavoitteemme on parempien toimintamahdollisuuksien luominen heille, jotka jo palveluissamme ovat ja löytää uusia osallistumisen väyliä heille, jotka toimintamme piirissä eivät vielä ole. Hanketoiminta (linkki) on aktiivista, ja meneillään on useita kehitys- ja tutkimus- ja kv-hankkeita kumppanuudessa oppilaitosten, julkisyhteisöjen, järjestöjen, yritysten ja muiden tarkoituksenmukaisten toimijoiden kanssa. Rahoittajina toimivat STEA, ESR, Erasmus + sekä muut säätiöt ja yksityiset ja julkiset kehittämisrahastot. 

Strategiansa mukaisesti Sopimusvuori kehittää toimintaansa parhaan saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tuoreen tutkimustiedon käyttämisen ohella osallistumme mielellämme uuden tiedon tuottamiseen, kuten erilaisiin tutkimushankkeisiin ja opinnäytetöiden yhteistyökumppaneina. Näissä, kuten muissakin kehittämiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kehitysjohtaja Katia Laaksoon.