Sopimusvuori Ry kotisivu

ETUSIVU

Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä klubitalomallia. Toiminnan tarkoituksena on tarjota osatyökykyisille henkilöille mahdollisuus työhön, opiskeluun ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa.

Klubitalotoiminta koostuu toiminnallisesta, aktiivisesta päivästä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Jäsenillä on mahdollisuus käydä Klubitalolla valitseminaan päivinä omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Klubitalotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenet sekä henkilökunta ovat keskenään tasa-arvoisia. Klubitalo ei toimi ilman aktiivisia jäseniä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Opinnäytetyö toipumisorientaatiomallin toteutumisesta Walonkulman Klubitalolla

”Mä vaan toivon ettei koskaan kaadu tää paikka.” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia recovery-toipumisorientaatiosta Walonkulman Klubitalolla

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten recovery-toipumisorientaatio näkyy Walonkulman Klubitalon jäsenten arjessa. Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan ajattelun ja toiminnan viitekehystä, jonka painopisteenä ovat yksilön omat voimavarat, osallisuus, toivo ja merkityksellisyys. Siinä toipuminen on henkilökohtainen prosessi, jossa omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntämällä tavoitetaan mahdollisimman mielekäs ja merkityksellinen elämä psyykkisen sairauden tuomista rajoitteista huolimatta.

Käy lukemassa koko opinnäytetyö täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/264215

 

SIIRTYMÄTYÖSTÄ VAKITUISEEN TYÖSUHTEESEEN

Siirryin Walonkulman Klubitalon siirtymätyöntekijästä yrityksen vakituiseksi työntekijäksi syyskuussa 2019. Tykästyin siirtymätyön aikana yrityksen perusideaan ja toimintaan, joten halusin itse jatkaa heidän palveluksessaan, vaikkakin eri yksikössä. Olinhan saanut myös positiivista palautetta loppukeskusteluissa, joten miksi en tarttuisi vielä tilaisuuteen, kun sellainen tulee eteen.
Mielestäni siirtymätyö ajoi asiansa moitteettomasti ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä sen läpivientiin. Oli ilo työskennellä paikassa, jossa perusarvoihin kuului selkeys, yksinkertaisuus ja ennen kaikkea vastuullisuus. Positiivinen kannustus Walonkulman puolelta lisäsi myös innostustani ja uskoani, että pärjäisin myös itsenäisessä työssä jatkossa. Paikkauksia ei paljon tarvinnut, pyrin kuitenkin hoitamaan tehtäväni, kuten oli sovittu. Myös siirtymätyön kesto oli mielestäni sopivan pituinen, sain kattavan kuvan yksiköstä. Koen, että jatkossa pystyn paremmin syventymään yksikön toimintaan, esim. henkilöstöjulkaisujen ja itseopiskelun kautta. Toiminta on hyvällä tavalla muovautuvaa ja kehityskelpoista, oma pieni maailmansa.
Kiitoksia vielä kerran Walonkulman Klubitalon työvalmentajille, jäsenille, siirtymätyöpaikan ohjaajille ja tuleville työtovereilleni tästä erinomaisesta mahdollisuudesta, ja tietysti vahvat suositukseni siirtymätöihin lähtijöille ja uusien siirtymätyöpaikkojen hakijoille. Suurkiitos!

Jäsenen runo

Olen muutaman vuoden usein vain

Kotona maannut

On tuntunut etten mitään aikaiseksi ole saanut

Kunnes avasin oven talosta tästä

Ja pääsin taas tekemään arjesta mielekästä

Minusta tuntuu, että pääsen täällä tekemään

Sellaisia juttuja, jotka on minulle ennestään

Jo jollain lailla tuttuja

Toivon, että täällä paremman itsetunnon saan

Kun muiden kanssa onnistumisen kokemukset jaan

Minulla on monta unelmaa

Jotka haluaisin toteuttaa

Ja uskon, että täältä

Klubitalolta matka kohti

Niitä alkaa täältä

 

-Walonkulman jäsen Päivi

Miten Walonkulman jäsenet hoitavat stressiä?

Arkikielessä stressillä tarkoitetaan yleensä ihmisen omia kokemuksia kuormittavassa tilanteessa.
Siihen kuuluvat stressitekijät, stressireaktiot ja niihin liittyvät kokemukset.
Liiallinen paine sotkee elimistön palautumisjärjestelmän ja voi johtaa uupumukseen.
Mitä palautumiskeinoja Walonkulman Klubitalolta löytyy stressiin?

Alla Walonkulman jäsenet kertoneet kolme asiaa, joilla he hallitsevat / poistavat stressiä.

Janne:
1. Ajattelen joitakin mukavia asioita, joita on tapahtunut päivän aikana
2. Yritän pitää mieleni positiivisena
3. Mietin mistä stressi voisi johtua, ja miten sen voisi poistaa.

Jouni :
1. Lepääminen
2. Liikunta
3. Huumori ja viron matkat

Marjo:
1.Lepääminen
2.Nukkuminen
3.Huolehdin, että syön hyvin

 

Blogikirjoituksen on laatinut Walonkulman jäsen Minttu

Mitä yhteistä on Walonkulman klubitalolla ja Hämeenlinnan kaupungin strategialla?

Klubitalolainen tulee aamulla Walonkulmaan ja aloittaa vapaaehtoistyönsä keittiötiimi Loistossa. Yhdessä muiden jäsenten kanssa valmistuu aamupala ja lounaslistan suunnittelu talousarvioineen on työn alla. Hygieniakoulutus jatkuu lounaan jälkeen. Samaan aikaan Kajastus –tiimi kokoaa aineistoa seuraaviin Walonsanomiin ja hoitaa aulapalvelun. Työvalmentajat ovat juuri kuulleet kiinnostavasta siirtymätyöpaikasta, joka voisi sopia jollekin walonkulmalaisista. Uusinta jäsentä houkutellaan mukaan illalla kuntosalille. Walonkulman mentorit muun muassa Hämeen Sanomista, Tavastialta ja Linnan Kehityksestä kokoontuvat vielä sitä ennen ja puheenjohtajana toimiva jäsen tekee esityslistaan viime hetken tarkistukset.

Ja tässähän sitä tuli; yhteisiä asioita Walonkulmassa ja kaupungin strategiassa!

Hämeenlinnan kolme strategista päämäärää tällä valtuustokaudella ovat elinvoima, resurssiviisaus ja hyvinvointi. Hyvinvoivassa kaupungissa asukkaiden hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät, aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset ovat siinä itse mukana. Asioita tehdään kumppanuusyhteistyöllä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvä työllisyyskaupunki on myös elinvoimainen kaupunki. Ja eikö resurssiviisautta ole se, että jokainen antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään, omien voimavarojensa mukaan?

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen on otettu uudeksi osaksi kaupungin strategista kehittämistä. Viime syksynä joukko asukkaita, päättäjiä ja virkamiehiä kuvailivat osallisuutta muun muassa näin. Se on tunnetta kuulumisesta johonkin yhteisöön ja paikkaan, mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa, yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä, omakohtaista sitoutumista ja vastuun kantamista.

Kaupungin palveluilla on tärkeä merkitys asukkailleen. Mutta yhdessä järjestöjen, kumppanuuksien ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan kautta saamme paljon enemmän ja jotain sellaista, johon viranomaisten toiminta ja osaaminen eivät koskaan riitä. Osallisuus, terveys ja hyvinvointi, elinvoima ja resurssiviisaus olemme me kaikki yhdessä.

Kiitos walonkulmalaisille, te olette oman toimintanne kautta vahvasti mukana yhteisessä Hämeenlinnassa!

 

Sirpa Ylikerälä, Walonkulman mentori, Hämeenlinnan kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden strategiapäällikkö