NUOTTI-valmennus

Sopimusvuori ry tuottaa Kelan NUOTTI-valmennusta Tampereella. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä.

Valmennus tarjoaa nuorelle apua arjen järjestämiseen ja opiskelun tai työn suunnitteluun. Nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa häntä säännöllisesti omassa arkiympäristössä. Yhdessä mietitään ratkaisuja elämäntilanteen pulmiin, ja valmentaja auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta.

Miten NUOTTI-valmennukseen pääsee?

NUOTTI-valmennukseen hakeudutaan KELA:n kautta. Erillisiä hakulomakkeita ei tarvitse täyttää. Mikäli haluat hakeutua nuottivalmennukseen, toimi näin:

  1. Puhelu: Soita kelaan numeroon 020 692 205. Myös nuoren läheinen tai nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen esimerkiksi sosiaalitoimessa, Ohjaamossa tai työllisyyspalveluissa, voi soittaa KELAan.
  2. Haastattelu: Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren puhelun aikana ja nuori hakee NUOTTI-valmennusta ja kuntoutusrahaa suullisesti haastattelun yhteydessä. Kirjallisia hakemuksia ei tarvitse täyttää.
  3. Päätös valmennuksesta: Kela tekee päätöksen palvelusta, ilmoittaa siitä nuorelle ja on yhteydessä Sopimusvuoreen palveluntuottajana.
  4. Yhteys nuoreen: Valmennuspäätöksen jälkeen Sopimusvuoren valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen ja sopii tapaamisesta.

NUOTTI-valmennuksen sisältö ja kesto

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on tukea nuorta kiinnostumaan omasta elämäntilanteestaan ja auttaa häntä suuntautumaan opintoihin tai työelämään. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään tavoitteita.

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk:n aikana.

Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti, ja ne pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja.

Nuotti-valmentajat Sopimusvuorella

Anneli Tiililä

päihdetyön asiantuntija, vt. yksikön vastaava, NUOTTI-valmentaja
044 4554 716
nuotti@sopimusvuori.fi

Liisa Koivisto

yksikön vastaava, NUOTTI-valmentaja
044 4554 740
nuotti@sopimusvuori.fi

Lue lisää NUOTTI-valmennuksesta