Yhdistys

Sopimusvuori ry:n palvelulupaus:

Toimimme yhdessä sosiaalisen esteettömyyden ja positiivisen mielenterveyden edistämiseksi, lähellä Ihmistä. Toimintamme on parhaaseen olemassa olevaan tietoon pohjautuvaa, palvelunkäyttäjiä kuulevaa ja rohkeasti uutta kokeilevaa.

Toiminnan tarkoitus:

Sopimusvuori ry edistää mielenterveystyötä ja toimii dementoivaa sairautta sairastavien henkilöiden sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi tukien palvelunkäyttäjiensä hyvää elämää, oman polun löytämistä sekä arvokkaan kansalaisuuden toteutumista. Yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta monipuolista kansalaisten hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävää toimintaa.

Arvot:

Toimimme yhteisöllisesti, ilon ja ihmisarvon kunnioituksen kautta. Ammennamme viisautta vanhasta, mutta kohtaamme nykyhetken rohkeasti palvelunkäyttäjien kokemusta kuunnellen.

Toiminta:

Sopimusvuori ry:n toiminta yhdistää kansalaisten kohtaamispaikat, vapaaehtoistyön, mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan sekä kuntoutumista ja toipumista tukevat palvelut.

 

1) Lähellä – toipumista ja kuntoutumista tukevat palvelut   

• Sosiaalinen kuntoutus
• Kuntouttava työtoiminta
• Klubitalotoiminta ja muut kohtaamispaikat

2) Lämmöllä – tuotteet ja palvelut

3) Mielihyvin – vaikuttamis- ja vapaaehtoistyö ja tutkimustoiminta    

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
• Tutkimus
• Koulutustoiminta
• Vapaaehtoistyö

 

Historia:

Sopimusvuori ry on perustettu vuonna 1970. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli voimakas halu purkaa sairaalakeskeisyyttä, joka hallitsi mielenterveyskuntoutujien hoitoa. Sopimusvuori ry on ensimmäinen Suomeen perustettu mielenterveyskuntoutusyhdistys, joka toimii terapeuttisen yhteisön periaattein.

Nimensä yhdistys sai Vaakonkadulta, jossa ensimmäinen asumisyhteisö sijaitsi. Alueen asemakaavasta löytyi Sopimusvuori-niminen paikka, jossa entisaikaan istuttiin käräjiä. Nimi nähtiin hyvänä symbolina toiminnalle, jonka päätöksenteossa koko yhteisö on mukana.

Vuonna 1977 uusittuun mielisairaslakiin tuli maininta Sopimusvuoren kehittämistä kuntoutusyhteisöistä. Uusi laki velvoitti terapeuttisen yhteisön toimintamallien leviämistä mielisairaan hoidossa. Sopimusvuori on lisäksi toiminut vuodesta 1991 asti kodinomaisen dementiahoitotyön edelläkävijänä.

Yhdistyksen jäseneksi:

Yhdistyksessä korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenkokous. Mikäli tunnet kiinnostusta päästä vaikuttamaan siihen, mitä Sopimusvuori ry tekee nyt ja tulevaisuudessa tai haluat muulla tavalla osallistua tai tukea toimintaamme, olet lämpimästi tervetullut yhdistyksen jäseneksi.

Sopimusvuori ry hallitus 2020:

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Vuonna 2019 hallitukseen kuuluvat: Varsinaiset jäsenet: Brandt Christina, Haataja Peer, Linnainmaa Pirjo, Nordling Esa, Ollikainen Kajsa, Pirkola Sami, Rauhala Leena, Virtanen Mika ja Väänänen Juha-Matti.
Varajäsenet: Raitaranta Airi, Ryökäs Auli ja Torvinen Taija.
Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat kutsuttuina Christa Rajanti ja Katia Laakso.

Yhdistyksen jäseneksi voit tulla täyttämällä ja lähettämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen, tai lähettämällä yhteystietosi ja tiedon halukkuudesta liittyä jäseneksi sähköpostilla osoitteeseen info@sopimusvuori.fi, tai postitse  allaolevaan osoitteeseen. Jäsenmaksu on 5€/ vuosi yksityishenkilöltä ja 50€/vuosi yhteisöiltä .

Sopimusvuori ry
Federleynkatu 19
33400 Tampere

 

    * Pakollinen kenttä