YHDISTYS

Toiminta

Sopimusvuori ry:n toiminta yhdistää kansalaisten kohtaamispaikat, vapaaehtoistyön, mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan sekä kuntoutumista, toipumista ja työllisyyttä tukevat palvelut.

Sopimusvuori ry:n palvelulupaus

Toimimme yhdessä sosiaalisen esteettömyyden ja positiivisen mielenterveyden edistämiseksi, lähellä Ihmistä. Toimintamme on parhaaseen olemassa olevaan tietoon pohjautuvaa, palvelunkäyttäjiä kuulevaa ja rohkeasti uutta kokeilevaa.

Arvot

Toimimme yhteisöllisesti, ilon ja ihmisarvon kunnioituksen kautta. Ammennamme viisautta vanhasta, mutta kohtaamme nykyhetken rohkeasti palvelunkäyttäjien kokemusta kuunnellen.

Strategian Rohkeus katsoa lähelle 2018-2022 kolme strategialinjaa:

1) Lähellä – toipumista ja kuntoutumista tukevat palvelut

  • Sosiaalinen kuntoutus
  • Kuntouttava työtoiminta
  • Klubitalotoiminta ja muut kohtaamispaikat

2) Lämmöllä – tuotteet ja palvelut

3) Mielihyvin – vaikuttamis- ja vapaaehtoistyö ja tutkimustoiminta

Henkilöstö

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on Sopimusvuori ry:n tärkein voimavara. Henkilöstömme koostuu pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneista ammattilaisista.

Jäseneksi

Mikäli tunnet kiinnostusta päästä vaikuttamaan siihen, mitä Sopimusvuori ry tekee nyt ja tulevaisuudessa tai haluat muulla tavalla osallistua tai tukea toimintaamme, olet lämpimästi tervetullut yhdistyksen jäseneksi.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. 

Kestävä kehitys

Sopimusvuorella on pitkät perinteet erilaiseen kierrättämiseen, uusiomateriaalien käyttöön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä luontoyhteyden säilyttämiseen ja green care -toimintaan.

Yhteiskunnallinen yritys

Sopimusvuori ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Sopimusvuori ry on lisäksi saanut käsityötuotteiden Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle palvelulleen