Klubitalo kuntoutujalle

Näsinkulman Klubitalo tarjoaa kuntoutujalle mahdollisuuden mielekkääseen ja merkitykselliseen toimintaan. Pääset käyttämään omia vahvuuksiasi sekä saamaan uusia sellaisia. Saat olla osa yhteisöä, jolta saat vertaistukea ja kannustusta.

Klubitalon jäsenet ja henkilökunta ovat keskenään tasa-arvoisia. Tämä näkyy mm niin, että erillisiä henkilökunnan tiloja ei ole ja kaikilla on mahdollisuus tehdä kaikkia työtehtäviä. Henkilökunta on yhtä oleellinen osa yhteisöä kuin jäsenetkin.

Klubitalon perustoimintaa on työpainotteinen eli toiminnallinen päivä ja se tarvitsee toimiakseen aktiivisia jäseniä. Jäsen kuitenkin itse päättää omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan kuinka usein käy Klubitalolla.

Työtehtävien vastapainoksi on erilaista vapaa-ajan toimintaa. Jäsenellä on myös mahdollisuus saada ammattitaitoista tukea opintoihin tai työelämään siirtymiselle.

“Klubitalon ansiosta pääsin takaisin tavoitteisiini. Olen saanut päivärytmini takaisin ja pääsin takaisin työelämään. Klubitalon päivän aktiviteetit antoivat sisältöä arkeen. Sain uskomattoman hyvän vertaistuen ja täällä ei jätetä ketään yksin. Kun minulla oli huono olo henkilökunta osasi piristää ja antaa tukea. Näsinkulman Klubitalon ansiosta sain elämäniloni takaisin.”– Ville 21 v.
”Pääsin ja uskalsin takaisin ihmisten ilmoille pitkän sairasloman jälkeen. Sain Klubitalolta rakennetta päivään ja pääsen aamulla lähtemään liikkeelle. Huomasin rohkeuden ja toimintakyvyn riittävän toimintaan ja oleskeluun ihmisten parissa. Olen selvästi kuntoutunut ja tähtäimessä on työelämään palaaminen.” – Sari 52 v.

Yksiköt

Työpainotteista eli toiminnallista päivää toteutetaan kolmessa eri yksikössä. Alla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä kussakin yksikössä voi tehdä:

Majakka (Projektit & verkostot)

Tukee työllistymiseen sekä opintoihin liittyvissä asioissa ja organisoi Klubitalon verkostoyhteistyötä.

Konttori (Vastaanotto & hallinto)

Vastaanottaa uudet jäsenet sekä vastaa isolta osin esim yhteisön viestinnästä ja talousasioista.

Kultajyvä (Ateria & tapahtuma)

Valmistaa jäsenille maittavan lounaan ja ylläpitää Caféta sekä luo myös viihtyisät puitteet erilaisille tapahtumille.

Vapaa-ajan toiminta

Jäsenet suunnittelevat ja järjestävät säännöllisesti kohtuuhintaista vapaa-ajan toimintaa Klubitalolla ja sen ulkopuolella. Näihin kuuluvat ilta-aukiolot Klubitalolla, joissa mm pelataan lautapelejä, kuullaan eriaiheisia alustuksia ja keskustellaan niiden sisällöistä, tehdään makrameita, katsotaan elokuvia tai vaikka vain hengaillaan yhdessä.

Klubitalon ulkopuolisia aktiviteetteja ovat esimerkiksi leffoissa käynnit, retket, keilaus, teatteri ja muut kaupungin tarjoamat kulttuuripalvelut.

Ilta-aukiolo pidetään vähintään yhtenä arkipäivänä viikossa. Sen lisäksi Klubitalo on auki vapaa-ajan toiminnan puitteissa yhtenä lauantaina per kuukausi. Tulevista vapaa-ajan tapahtumista ja niihin ilmoittautumisista löydät tietoa facebookista.

Tuki työllistymiseen ja opintoihin

Työllistymisen ja opintojen edistäminen ovat tärkeä osa klubitalomallin mukaista toimintaa.

Jäsenille etsitään osa- ja määräaikaista työtä avoimilta työmarkkinoilta ja näitä työjaksoja kutsutaan siirtymätöiksi. Nimitys kertoo klubitalomallin mahdollistamasta tuetusta siirtymästä työelämään erilaisten haasteiden jälkeen.

Osallistuminen työelämään voi olla tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa Klubitalon jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia myös ponnahduslautana takaisin työelämään.

”Sain juuri päätökseen 5 kuukauden siirtymätyöjakson Lielahden kartanolla, jossa tein siivoustöitä. Näsinkulman Klubitalolta sain hyvää tukea siirtymätöihin. Rohkeus on kasvanut ja itsenäinen työ kehitti päätöksentekokykyäni. Päivärytmi on parantunut ja pääsen paremmin ylös aamuisin. Olen aloittamassa ravintola- ja cateringalan osatutkinnon kahvilatyöstä Klubitalon Kultajyvä -yksikössä. Klubitalolla on kiva tavata ihmisiä ja täällä saa vertaistukea sekä neuvoa pulmatilanteissa.” – Satu 48 v.

Näsinkulman Klubitalo tekee yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Opintovalmentaja opastaa, auttaa ja tukee jäseniä yksilöllisten tarpeiden mukaan esimerkiksi oppilaitoksiin hakeutumisessa ja opintojen suorittamisen suunnittelussa. Erilaista ryhmämuotoista tukea on myöskin saatavilla. Useat opiskelevat jäsenet ovat kokeneet Klubitalon vapaa-ajan toiminnat ja sosiaaliset suhteet tärkeiksi opintojen rinnalla.

Toiminta

Sopimusvuori ry:n kehittämistoiminta on vireää, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tarve- ja strategialähtöisesti.

Klubitalon toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, yhdenvertaisuuteen, ja vapaaehtoisuuteen. Sopimusvuorella on kaksi akkreditoitua eli kansainväliset laatustandardit täyttävää Klubitaloa.

Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden mielekkään ja hyvinvointia vahvistavan arjen rakentamista sekä työ- ja toimintakykyä. Palvelulla ehkäistään asiakkaiden mahdollisia toimintakyvyn rajoitteiden haittavaikutuksia.

Päihdepalvelut

Tarvitsetko tukea päihteettömään elämään? Tarjoamme yksilöllistä keskusteluapua, joka toteutetaan viikoittaisilla tapaamiskerroilla. Tavoitteet ja keinot sovitaan yhdessä.

Palvelut ovat suunnattu työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön, koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun.