Nuorten starttitoiminta

Toiminta

Alle 30-vuotiaille suunnattu tavoitteellinen matalan kynnyksen toiminta, joka perustuu sosiaaliseen kanssakäymiseen, monipuoliseen ryhmätoimintaan ja mielekkääseen tekemiseen.

Tarjoamme nuorille kohtaamispaikan, ammatillista tukea sekä vertaistuen ja jakamisen mahdollisuuden. Vahvistamme nuoren arjen taitoja sekä tuemme suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman elämän suunnan ja mielenkiinnon kohteiden löytämisessä sekä jatkosuunnitelmien teossa. Vahvistamme nuoren toimijuutta sekä osallisuutta oman elämänsä suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä haastamme kokeilemaan uusia asioita. Mahdollistamme nuorille oppimisen ja kehittymisen.

Vahvuutemme on yhteisöllisyyden, vertaistuen ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen ohjauksen ja tuen lisänä.

Viikko-ohjelmastamme löytyy nuorten tärkeäksi kokemia teemoja:

 • arkirytmi
 • ihmissuhteet
 • itsenäistyminen
 • itsetuntemus ja -ilmaisu
 • luovat ryhmät
 • päihteet ja riippuvuus
 • seksuaalisuus, sukupuolisuus ja identiteetti
 • sosiaaliset verkostot
 • syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy
 • TE-toimiston palvelut ja opiskelumahdollisuudet
 • tunnetaidot: omien tunteiden tunnistaminen ja käsitteleminen
 • työ- ja opintovalmiuksien vahvistaminen

Toimintamuodot

Ryhmätoiminnan lisäksi nuorilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan työ- tai työpajaympäristössä eri ammattialojen avustavia tehtäviä. Työtoiminta voi olla esim luovia tehtäviä, jotka tukevat palvelun ja nuoren omia tavoitteita.

Starttitoiminta sisältää yksilö- ja ryhmävalmennusta sekä mahdollisesti työvalmennusta.

Sopimukset tehdään vähintään 3 kuukauden jaksoissa. Työtoimintapäiviä on sovitusti 1-4 päivää viikossa. Päivän kesto on 4 tuntia. Aloituspäivä sovitaan yksilöllisesti.

Tästä Nuortenstartti_esite PDF

Toimintaa näissä yksiköissä