Tuotteet ja palvelut

Lämmöllä tuotteet ja palvelut muodostavat Sopimusvuori ry:n työvalmennuksen perustan. Työtehtävien ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa työvalmiuksien harjoitteleminen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Työtehtävät toimivat ponnahduslautana työelämään. Työtoiminnan taloudellisena tavoitteena ei ole voiton tuottaminen, vaan toiminnan itsensä mahdollistaminen. Mahdollinen voitto sijoitetaan asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia edistävään toimintaan.

Työtoiminta voi muodostua tuotteiden valmistamisesta tai palveluiden tarjoamisesta. Tuotteet ja palvelut ovat ekologisia ja niiden valmistamisessa/tarjoamisessa huomioidaan alan yleiset ohjeistukset, asetukset ja turvallisuusmääräykset. Tuote- ja palvelukehittelyssä huomioidaan monipuolisuus, soveltuvuus palvelunkäyttäjille sekä dynaamisuus; tuotteet ja palvelut ovat innovatiivisia ja ajassa kiinni. Tuotteita ja palveluita kehitetään yhdessä elinkeinoelämän kanssa ja profiililtaan ja toimintatavoiltaan ne ovat linjassa yleisen työvoimakehityksen kanssa.

    

Pesulapalvelut
Puutyöt ja pintakäsittely
Toimistotyöt
Tilauskäsityöt
Kiinteistönhuolto
Kartanokahvila Mielihyvin
Alihankintatyöt
Verkkokauppa Soppari.net
Muutot ja kuljetukset