Palvelut ympäristökuntalaisille

Tuotamme mielenterveys- ja päihdepalveluiden päivä- ja työtoimintaa Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven ohjaamille asiakkaille.  Näsinkulman ja Walonkulman  Klubitalojen toimintaan ulkopaikkakuntalaiset pääsevät maksusitoumuksella.

Tarjoamme palveluita myös muiden paikkakuntien asukkaille tai yhdistäen muiden palveluiden piirissä oleville (esim. vammaispalvelut).  

Palvelumme ovat sosiaalihuoltolain alaista toimintaa. Toiminta pohjautuu yhdessä tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Yksilöllisten tavoitteiden mukainen eteneminen, mielekäs tekeminen, päivärytmin ja hyvinvoivan arjen ylläpitäminen ovat tärkeässä roolissa. Asiakkaat saavat vaikuttaa toimintojen sisältöihin, suunnitella ja arvioida niitä. 

PÄIVÄTOIMINTA 

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden elämänhallintaa. Keskeisinä tavoitteina ovat sosiaalisten taitojen harjoittelu ja vahvistaminen sekä yhteiskunnallisen osallisuuden ylläpito. 

A1 ryhmätoiminta palvelun tuottajien tiloissa (Sorina, Verstas) 

 • toiminta perustuu viikko-ohjelmaan 
 • ohjelmaan sisältyy myös retkiä ja erilaisia luovia menetelmiä vertaistuen ohella 
 • palvelu on suunnattu sairaslomalla/ työkyvyttömyyseläkkeellä oleville 
 • palveluun voivat osallistua myös yli 65-vuotiaat 
TYÖTOIMINTA 

Työtoiminnassa pyritään ylläpitämään, edistämään ja vahvistamaan asiakkaiden psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden itsenäisyyttä ja toimintakykyä monipuolisesti. Asiakkaat saavat kokeilla omia voimavarojaan turvallisessa ympäristössä: vastuut ja työtehtävät voimavarojen, osaamisen ja mielenkiinnon mukaan. Avustavia työtehtäviä järjestetään työpajaympäristössä tai aidossa työympäristössä. Työ- ja toimintakyvyn arviointia voidaan sisällyttää työtoiminnan palveluun. 

 
B1 työhön ja koulutukseen suuntaava työtoiminta (Hiedanranta,  Kanava, Sorina) 

 • toiminnassa korostuu valmennuksellinen ja työpainotteinen sisältö 
 • pidetään työhön valmentavana palveluna 
 • opinnollistaminen 
 • opiskelusta/ työelämästä pudonneille, joilla on halu harkita/ yrittää takaisin opiskeluihin/töihin 

 B2 osallisuutta vahvistava työtoiminta (Hiedanranta, Kanava, Sorina) 

 • asiakkaat voivat kokea olevansa työssäkävijän roolissa 
 • asiakkaan omien projektien ohjattu tekeminen on myös mahdollista. 
 • kohdennettu elämänhallinnallisia ja toimintakyvyn rajoitteita omaaville asiakkaille 
 • psyykkisen sairauden tai päihteiden käytön vuoksi pysyvästi työkyvyttömille, joilla ei ole tavoitetta työelämään palaamiselle 

 B3 nuorille aikuisille (18-29-v) suunnattua työtoimintaa (Hiedanranta, Kanava, Sorina, Verstas) 

 • asiakkaan itseluottamuksen kasvun myötä tavoitellaan pääsyä esim. opiskelujen pariin ja näin estämään tilanteen pitkittyminen 
 • opinnollistaminen 
 • tavoitteena konkreettinen ammatillisen kuntoutuksen suunnitelma, työharjoittelu, -kokeilu, opiskelu, palkkatyö tai joku vastaava säännöllinen järkevä toiminta elämässä 
 • tarkoitettu nuorille, joille on ajankohtaista elämänhallinnan kysymykset ja oman elämän suunnan löytäminen 

LUE LISÄÄ YKSIKÖIDEN SIVUILTA: