Yhteiskunnallinen yritys

Avainlippu

Sopimusvuori ry on saanut käsityötuotteiden Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuottamalle ja työllistämälle palvelulleen. Avainlipun käyttöoikeuden myöntää hakemusten perusteella Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-toimikunta kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Merkin käyttöoikeuteen vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain. Avainlippu on myönnetty tuhansille tuotteille ja palveluille.

Yhteiskunnallinen yritys

Sopimusvuori ry:lle on lisäksi myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus. Yhteiskunnallinen yritys -merkin myöntää hakemusten perusteella puolueettomista asiantuntijoista koostuva toimikunta. Merkki myönnetään pääsääntöisesti kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta toimikunta voi myöntää merkin myös lyhyemmäksi ajaksi. Merkin käyttöoikeuteen vaadittavat tiedot tarkistetaan yrityksiltä vuosittain.