Kestävä kehitys


Sopimusvuorella on pitkät perinteet erilaiseen kierrättämiseen, uusiomateriaalien käyttöön, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen sekä luontoyhteyden säilyttämiseen ja green care -toimintaan. Jatkamme tätä työtä sitoutumalla YK:n julkistamaan ja Suomen ratifioimaan Agenda2030 -kestävän kehityksen ohjelmaan. Agenda2030:n 17 kohtaa sisältävät asioita köyhyyden poistamisesta ympäristön suojeluun, kestävästä ravitsemuksesta aina oikeuteen opiskella ja tehdä työtä. Näitä asioita on pohdittu yhteisesti kussakin toimintamuodossamme sekä yhdistyksen asiakkaista ja henkilöstöstä muodostuvassa KeKe-tiimissä. Agenda2030 on meille enemmän pieniä, hiukan parempia valintoja arjessa kuin ohjelmallinen julistus, mutta kirjattuun suunnitelmaamme pääset tästä:  Kestävän kehityksen suunnitelma.

 

Linkit