Henkilöstö

Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta on Sopimusvuori ry:n tärkein voimavara. Yhdistys mahdollistaa laaja-alaisen ammattitaidon kehittämisen ja käyttämisen, sekä mahdollisuuden vaihteleviin työtehtäviin. Henkilöstömme koostuu pääsääntöisesti sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneista ammattilaisista. Suurimmalla osalla työntekijöistä on useampi tutkinto tai pitkä täydennyskoulutus, mikä kertoo henkilöstömme sitoutumisesta ylläpitämään ja vahvistamaan ammattitaitoaan. Työyhteisönä Sopimusvuori ry arvostaa työntekijöidensä asiakaslähtöistä, ratkaisukeskeistä ja innovatiivista työotetta. 

Eri alojen opiskelijat ja työharjoittelijat koemme rikkautena ja toivotamme heidät tervetulleiksi aina mahdollisuuksien mukaan. Mikäli olet kiinnostunut työssäoppimisesta, työharjoittelusta tai työskentelystä yhdistyksessä, voit tiedustella mahdollisuuksista suoraa yksiköidemme johtajilta.  

Linkit