Sopimusvuori Ry kotisivu

FAQ

Mitä on Klubitalotoiminta ja mihin se perustuu?

Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä klubitalomallia, jonka toimintaa ohjaa 37 standardia eli laatusuositusta. Laatusuosituksissa ilmaistut periaatteet ovat klubitaloyhteisön menestyksen kannalta keskeisessä asemassa autettaessa psyykkisesti sairastuneita ihmisiä tulemaan toimeen ilman sairaalahoitoa ja samalla saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita. Laatusuositukset toimivat myös jäsenten perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä henkilökunnalle, hallitukselle ja hallintoon osallistuville henkilöille. Laatusuositukset edellyttävät Klubitalon toimivan paikkana, joka kunnioittaa jäseniään ja antaa heille mahdollisuuksia. Lue lisää laatusuosituksista täältä: http://www.suomenklubitalot.fi/klubitalotietoa/laatusuositukset/

Miten jäseneksi ja kuinka se tapahtuu?

Jäseneksi liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Jäsenenä pääset osallistumaan Walonkulman tapahtumiin, vaikuttamaan talon toimintaan sekä edustamaan Walonkulmaa talon ulkopuolella.

Voit tutustua Walonkulman toimintaan niin monta päivää kuin sinulle on hyvä. Suosittelemme kuitenkin noin 2-3 tutustumiskäyntiä. Aluksi on hyvä miettiä, kuinka monta kertaa viikossa haluaisit käydä Klubitalolla. Muista, että käyntejä voi aina lisätä, joten on hyvä aloittaa maltillisesti! Kaikki jäsenet allekirjoittavat vaitiolovelvollisuuden sekä talon yhteiset pelisäännöt.

Mitä on työpainotteinen päivä Walonkulmassa?

– Walonkulman toiminta koostuu mielekkäistä työtehtävistä, monenlaisista työtehtäviin liittyvistä ryhmistä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta.
– Olemme matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka ylläpitämiseen ja kehittämiseen kaikki jäsenet osallistuvat.
– Jäsen voi osallistua toimintaan omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan.
– Jäsenelle ei makseta palkkaa eikä muuta korvausta tehdyistä tehtävistä, vaan tekemisen avulla jäsen saa mielekkyyttä elämäänsä, kohennusta omanarvontuntoonsa sekä mahdollisuuden lisätä työelämän valmiuksiaan.
– Walonkulmassa ei tehdä töitä ulkopuolisille vaan ainoastaan tehtäviä, joita klubitalo toimiakseen vaatii.
– Työpainotteinen päivä toimii kahdessa tiimissä: Kajastus ja Loisto.
– Päivän aikana työskentelemme mm. seuraavanlaisten työtehtävien parissa: ruoanlaitto, kahvilatyöt, siistiminen, vastaanoton tehtävät, viestintä ja mainonta. Toivomme jäsenten olevan mukana kehittämässä ja suunnittelemassa työpainotteista päivää sekä vapaa-ajan tapahtumia.
– Yksiköissä saattaa olla erilaisia projekteja, joiden ympärille kootaan suunnitteluryhmä. Tällaisia ryhmiä voi olla esim. ruokalistan suunnittelun ja siirtymätyön parissa.
– Walonkulmasta osallistutaan aktiivisesti myös talon ulkopuolelle kuten klubitaloseminaareihin, koulutuksiin ja lähialueen tapahtumiin.

Kuinka Walonkulmassa tuetaan jäseniä?

Walonkulmassa saa tukea sekä apua arkisiin haasteisiin esim. virallisten papereiden täyttämiseen, työ- ja kouluelämään liittyen tai henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen.

Mitä siirtymätyöt tarkoittavat ja kuinka siihen voi osallistua?

Siirtymätyön etuja jäsenelle:

Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä Klubitalon tukemana. Siirtymätyö voi toimia myös ponnahduslautana takaisin työelämään.

Siirtymätyön etuja työnantajalle:
– Rekrytointiprosessia ei tarvita
– Walonkulma järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin
– Työnantaja tekee lopullisen valinnan
– Osa-aikatyövoimaa tarpeen mukaan
– Ei poissaoloja
– Työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta
– Motivoitunutta työvoimaa
– Yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta

Ruokailu Walonkulmassa?

Ruokailumahdollisuus ja kahvila on tarkoitettu ainoastaan Walonkulman jäsenille. Ruokailu maksaa 3,50 € sis. lounaan, lisukkeen, kaksi juomaa, jälkiruoan ja jälkiruokakahvin tai -teen. Kahvilasta myydään tuotteita hinnaston mukaisesti sisäänostohinnan perusteella esim. kahvi 0,40 € ja tee 0,30 €.