Sopimusvuori Ry kotisivu

Opinnäytetyö toipumisorientaatiomallin toteutumisesta Walonkulman Klubitalolla

”Mä vaan toivon ettei koskaan kaadu tää paikka.” Mielenterveyskuntoutujien kokemuksia recovery-toipumisorientaatiosta Walonkulman Klubitalolla

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten recovery-toipumisorientaatio näkyy Walonkulman Klubitalon jäsenten arjessa. Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan ajattelun ja toiminnan viitekehystä, jonka painopisteenä ovat yksilön omat voimavarat, osallisuus, toivo ja merkityksellisyys. Siinä toipuminen on henkilökohtainen prosessi, jossa omia vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntämällä tavoitetaan mahdollisimman mielekäs ja merkityksellinen elämä psyykkisen sairauden tuomista rajoitteista huolimatta.

Käy lukemassa koko opinnäytetyö täällä: https://www.theseus.fi/handle/10024/264215