Sopimusvuori Ry kotisivu

Mitä yhteistä on Walonkulman klubitalolla ja Hämeenlinnan kaupungin strategialla?

Klubitalolainen tulee aamulla Walonkulmaan ja aloittaa vapaaehtoistyönsä keittiötiimi Loistossa. Yhdessä muiden jäsenten kanssa valmistuu aamupala ja lounaslistan suunnittelu talousarvioineen on työn alla. Hygieniakoulutus jatkuu lounaan jälkeen. Samaan aikaan Kajastus –tiimi kokoaa aineistoa seuraaviin Walonsanomiin ja hoitaa aulapalvelun. Työvalmentajat ovat juuri kuulleet kiinnostavasta siirtymätyöpaikasta, joka voisi sopia jollekin walonkulmalaisista. Uusinta jäsentä houkutellaan mukaan illalla kuntosalille. Walonkulman mentorit muun muassa Hämeen Sanomista, Tavastialta ja Linnan Kehityksestä kokoontuvat vielä sitä ennen ja puheenjohtajana toimiva jäsen tekee esityslistaan viime hetken tarkistukset.

Ja tässähän sitä tuli; yhteisiä asioita Walonkulmassa ja kaupungin strategiassa!

Hämeenlinnan kolme strategista päämäärää tällä valtuustokaudella ovat elinvoima, resurssiviisaus ja hyvinvointi. Hyvinvoivassa kaupungissa asukkaiden hyvinvointi- ja terveyserot pienenevät, aktiiviset ja osallistuvat hämeenlinnalaiset ovat siinä itse mukana. Asioita tehdään kumppanuusyhteistyöllä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvä työllisyyskaupunki on myös elinvoimainen kaupunki. Ja eikö resurssiviisautta ole se, että jokainen antaa oman panoksensa yhteiseen hyvään, omien voimavarojensa mukaan?

Osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen on otettu uudeksi osaksi kaupungin strategista kehittämistä. Viime syksynä joukko asukkaita, päättäjiä ja virkamiehiä kuvailivat osallisuutta muun muassa näin. Se on tunnetta kuulumisesta johonkin yhteisöön ja paikkaan, mukanaoloa, vaikuttamista, huolenpitoa, yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemistä, omakohtaista sitoutumista ja vastuun kantamista.

Kaupungin palveluilla on tärkeä merkitys asukkailleen. Mutta yhdessä järjestöjen, kumppanuuksien ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan kautta saamme paljon enemmän ja jotain sellaista, johon viranomaisten toiminta ja osaaminen eivät koskaan riitä. Osallisuus, terveys ja hyvinvointi, elinvoima ja resurssiviisaus olemme me kaikki yhdessä.

Kiitos walonkulmalaisille, te olette oman toimintanne kautta vahvasti mukana yhteisessä Hämeenlinnassa!

 

Sirpa Ylikerälä, Walonkulman mentori, Hämeenlinnan kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden strategiapäällikkö