Sopimusvuori Ry kotisivu

Mitä Walonkulman Kajastuksessa tapahtuu ja mitä se tarjoaa Klubitalon jäsenille?

Walonkulma on jaettu kahteen tiimiin Kajastukseen ja Loistoon. Kajastuksen tiimi huolehtii päivittäin seuraavista asioista ja tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia oppia uusia asioita sekä harjoitella seuraavien työtehtävien parissa:

  1. Vastaanotto ja Yhteydenpito

Vastaanottotyöskentely on olennainen osa Walonkulman Klubitalon Kajastus-tiimin päivittäistä toimintaa. Vastaanotossa kirjaudutaan sisään taloon sekä otetaan vastaan ilmoittautumisia esim. lounaalle ja lounastehtäviin. Vastaanottotyöskentely antaa jäsenelle valmiuksia esim. kävijämäärien tilastointiin, puhelimessa asiointiin, asiakaspalveluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Yhteydenpito on yhteydenpitoa niihin jäseniin, jotka eivät ole käyneet talolla tietyn ajan sisään. Reach-out ylläpitää henkilökunnan ja jäsenen välistä henkilösuhdetta, ja on tärkeä osa klubitalotoimintaan kuuluvaa välittämistä.

  1. Tilastointi

Walonkulman Klubitalon päivittäiseen toimintaan kuuluu tilastointi. Tietoja kerätään rahoittajille (Hämeenlinnan kaupunki ja STEA) Salesforce-asiakastietojärjestelmän ja Excel-ohjelman avulla. Kolmannen sektorin toimijalle tilastointi on tärkeä osa työtä, sillä näin rahoittajat saavat tietoa toiminnan määrästä ja tavoitteellisuudesta. Tilastoidessa jäsenet oppivat muun muassa Excelin käyttöä ja tilastoinnin tarkoituksen, ja se antaa jäsenille valmiuksia esimerkiksi yhdistystoimintaan.

  1. Työ ja opinnot

Klubitalolla on mahdollisuus saada tukea ja opastusta työelämään ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Siirtymätyöt ovat ainutlaatuinen klubitalojen toimintamalli jäsenten työllistämiseksi, ja ne antavat jäsenille mahdollisuuden kokeilla omia voimavarojaan työelämässä. Klubitalolla työskentelyn voi rakentaa viikoittain vastaamaan esim. opintoihin ja töihin menevää aikaa ja tällä tavoin jäsen saa tietoa omasta viikoittaisesta jaksamisestaan.

  1. Kassa- ja kirjanpitotyöt

Walonkulman Klubitalon Kajastus-tiimin päivittäiseen toimintaan kuuluu käteiskassa- ja kirjanpitotehtäviä. Tämä saattaa kuulostaa haastavalta, mutta niin kuin Klubitalon toimintaperiaatteisiin kuuluu, apua on aina lähellä ja asiat tehdään yhdessä. Tekemällä kassa- ja kirjanpitotehtäviä opimme yhdessä taloudenhoitoa. Klubitalon käteiskassan seuranta antaa päivittäisen tiedon rahavaroista. Käytännössä työ tarkoittaa kassan laskemista ja tositteiden viemistä sekä vihkomaiselle pääkirjalle että ATK-pohjaiseen kirjanpito-ohjelmaan.

  1. Mainostamien ja markkinointi

Walonkulman Klubitalon Kajastuksen työpainoitteiseen päivään kuuluu talon toiminnan mainostaminen ja markkinointi. Myös mainonta ja markkinointi suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä jäsenien kanssa. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin esim. messuille, vietämme avoimien ovien päiviä ja teemme yhteistyötä eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Mainostamme taloamme ja toimintaamme muun muassa mainoslehtisillä ja sosiaalisessa mediassa. Walonkulman Klubitalo pyrkii tavoittamaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, kuten mahdollisia uusia jäseniä, mielenterveysomaisia, yhteistyökumppaneita sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia.