Sopimusvuori Ry kotisivu

Toimintamuodot

Sosiaalinen kuntoutus

Verstaan monipuolinen ryhmätoiminta on suunnattu 18-n.30 -vuotiaille nuorille aikuisille. Nuorten tekemästä viikko-ohjelmasta voi poimia itselle tärkeät ja itseä eteenpäin vievät teemalliset ryhmät. Vertaistuki on vahvana meillä Verstaalla. Voisi jopa sanoa, että nuoret ovat toinen toisilleen vertaisvalmentajia elämää varten. Tämä on osaltaan lisäämässä ja edistämässä nuoren elämänhallintaa. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittelu on myös tärkeässä asemassa.

Verstaan toiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista, ryhmissämme elämää tarkastellaan esim. valokuvauksen, maalaamisen/piirtämisen, kirjoittamisen, musiikin, elokuvan, luontoretkien, kulttuurin ja liikunnan avulla. Verstaan viikko-ohjelma vaihtuu kolme kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Verstaalla tehdään päätökset yhdessä.

Henkilökuntamme on erikoistunut syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kohtaamiseen ja heidän toimintakyvyn edistämiseen. Meille on tärkeää, että teemme yhdessä nuorten kanssa töitä hänen toivomansa tulevaisuuden suunnan löytämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan aikuissosiaalityön kautta ja osallistuminen on asiakkaalle maksutonta. Käyntipäiviä voi olla 1 – 5 / vko. Käyntipäiviin sisältyy aamupala, lounas sekä kahvit. Lisäksi asiakas saa bussikorttirahan.

Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta

Pitkäaikaistyöttömille suunnattu kuntouttava työtoiminta on työllisyydenhoidon palvelu, joka pohjautuu aktivointisuunnitelmaa. Palvelun tavoitteena on oman työelämäpolun löytäminen.

Työtoiminnan lähtökohtana ovat yksilölliset kyvyt, taidot, tavoitteet ja toiveet. Toimintaan osallistutaan sovitusti 2-4 pv/ viikko, 4-6 tuntia päivässä, enintään vuoden ajan.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaaksi pääse Tampereen Työllisyydenhoidon yksikön kautta. Osallistuminen on maksutonta ja siihen sisältyy ohjatun työtoiminnan ja ryhmätoiminnan lisäksi lounas ja kahvit. Työtoimintapäiviltä saa 9€ suuruista ylläpitokorvausta ja osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset korvataan.

 

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Toiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä työnhakijoina olleille, joilla on elämänhallinnan ja toimintakyvyn laajentamisen tarpeita. Päätöksen aloittamisesta tekee aikuissosiaalityö. Toimintaa osallistutan sovitusti 1-4 pv/viikko, enintään kahden vuoden ajan.

Asiakkaat ovat lounaan, kahvin ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen kuukausikortin lisäksi oikeutettuja 9 euron päivittäiseen kulukorvaukseen.

Tavoitteena on edistää asiakkaan osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Palvelu sisältää yksilöllisen perehdytyksen, tuen ja ohjauksen työtehtävissä, työelämätaitojen vahvistamisen ja työkyvyn arvioinnin.

 

Kuntouttavassa ja osallistavassa kuntouttavassa työtoiminnassa mahdollisia työtoimintoja ovat esim. avustaminen Verstaan ruokahuollossa, avustaminen Verstaan siivoustoiminnoissa, tukena nuorelle asiointikäynneillä, avustaminen esim. kädentaidon ryhmissä ja viljelypalstan hoidossa.