Nuotti-valmennus

 

Sopimusvuori ry tuottaa Kelan NUOTTI-valmennusta Tampereella 2024 alkaen. Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä. 


Valmennus tarjoaa nuorelle apua arjen järjestämiseen ja opiskelun tai työn suunnitteluun. Nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa häntä säännöllisesti omassa arkiympäristössään. Yhdessä mietitään ratkaisuja elämäntilanteen pulmiin, ja valmentaja auttaa nuorta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Nuotti-valmennus on nuorelle maksutonta. 

 

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan? 

  1. Nuori voi itse ottaa yhteyden Kelaan soittamalla numeroon 020 692 205 tai nuoren kanssa työskentelevä taho (kuten sosiaalitoimi, etsivä nuorisotyö, Ohjaamo tai TYP) voi ottaa yhteyttä Kelaan. 

  1. Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren puhelun aikana ja  

  1. nuori hakee NUOTTI-valmennusta ja kuntoutusrahaa suullisesti haastattelun yhteydessä eli muita kirjallisia hakemuksia ei tarvitse täyttää. 

  1. Kela tekee päätöksen palvelusta, on yhteydessä nuoreen sekä Sopimusvuoreen palveluntuottajana. 

  1. Valmennuspäätöksen jälkeen Sopimusvuoren valmentaja ottaa yhteyttä nuoreen ja sopii tapaamisesta. 

NUOTTI-valmennuksen sisältö ja kesto 

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on tukea nuorta kiinnostumaan omasta elämäntilanteestaan ja auttaa häntä suuntautumaan opintoihin tai työelämään. Valmentajan kanssa kartoitetaan omia taitoja ja vahvuuksia sekä mietitään tavoitteita. 

 

NUOTTI-valmennus sisältää enintään 20 x 60 min tapaamista 5 kk:n aikana. Tapaamisten sisältö suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti ja ne pidetään yleensä nuoren arkiympäristössä. Tapaamisiin voi tarpeen mukaan osallistua myös nuoren läheisiä tai muita nuoren kanssa työskenteleviä tahoja. 


Liisa Koivisto

044 4554 842

Anneli Tiililä

044 4554 716

nuotti@sopimusvuori.fi