Työtalo

Sopimusvuori on mukana tuottamassa yhtenä toimijana Työtalo Pirkanmaa palvelua. Työtalo Pirkanmaa toteutetaan ajalla 11/2019-8/2021 ja palvelun rahoittaa Pirkanmaan Ely-keskus. Sopimusvuoren lisäksi Työtalo konsortiossa on Mielen ry (hallinoija), Työvalmennussäätiö Syke ja SunUra Oy.

Työtalo tarjoaa yksilölähtöistä valmennusta Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaille työnhakuun, ammatinvalintaan, koulutukseen ja yrityksen perustamiseen.

Työtalon asiakkaat saavat henkilökohtaista palvelua työnhakuun ja työelämään liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että asiakkaalle löydetään työllistymistä edistäviä ratkaisuja ja erilaisia palvelumuotoja, esimerkiksi työkokeilua, palkkatukea tai työvoimakoulutusta hyödyntäen.

Työtalo-hankkeen valmennustiimissä on 15-30 yksilö- ja/tai ryhmävalmentajaa, yritystiimissä 2-3 henkilöä sekä hallinnossa kolme henkilöä.

Tällä hetkellä palveluun ei voida ottaa enää uusia asiakkaita.

Tutustu Työtalo Pirkanmaa -palveluun: www.tyotalo.fi