Sopimusvuori Ry kotisivu

Päihdepalvelut

Yksilömuotoinen avopalvelu

Tarjoamme yksilömuotoista avopalvelua asiakkaille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Palvelun kesto sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tilaajan ja asiakkaan kanssa määritellään yhdessä tavoitteet, menetelmät ja keinot. Asiakasta tavataan palvelun tarpeen mukaan viikoittain vähintään tunnin ajan.

Palvelun sisältöä muokataan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Menetelmänä käytetään yksilöohjausta, toiminnallisia menetelmiä, keskustelua ja vertaistukea.

Toiminnan perustana on motivoiva haastattelu ja ratkaisukeskeisyys. Menetelmien avulla tavoitellaan muutosta asiakkaan päihteiden käytössä ja arjen hallinnassa. Palvelu toteutetaan yhteistyössä asiakkaan verkostojen kanssa.

Ryhmämuotoinen avopalvelu

Tarjoamme ryhmätoimintaa avopalvelun asiakkaille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Ryhmän tarkoituksena on elämänhallinnan vahvistaminen. Ryhmä on suunnattu asiakkaille, joilla on takanaan laitos- katkaisu- tai vieroitushoito.

Ryhmän kesto on kolme kuukautta, ja se kokoontuu iltapäivisin klo 15.00 jälkeen. Ryhmä on suunniteltu asiakkaille, joille elämäntilanteen vuoksi aamupäivät ovat haasteellisia.

Arviointia asiakkaan osallistumisesta ryhmään tehdään jokaisen ryhmäkerran päätteeksi ja kuukausittain kirjallisesti. Tarvittaessa ennen ja jälkeen ryhmän voidaan kokoontua asiakkaan verkoston kanssa ryhmätoiminnan tavoitteiden asettamiseksi ja niiden toteutumisen arvioimiseksi.

 

Yhteystiedot

Ulla Pirttisalo
Päihdetyön asiantuntija / Työhönvalmentaja
044 4554 742
ulla.pirttisalo@sopimusvuori.fi