Sopimusvuori ry on mukana kehittämässä teknologiaratkaisuja 

Niin oman strategiansa kuin sote-uudistuksen tavoitteiden suuntaisesti Sopimusvuori on mukana kehittämässä uusia teknologiaratkaisuja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden sotepalveluihin. Yhdistys on mukana TAMK:n Sote Virtual Labin hallinnoimassa, EAKR-rahoitteisessa HIPPA-Remote -hankkeessa ns. living labina, eli kenttäympäristönä erilaisten innovaatioiden koekäyttämisessä ja testaamisessa. Kerromme myös ideoistamme ja toiveistamme, sillä olemme perinteisesti kohderyhmä, jolle ei digitaalisia palveluita ole juurikaan suunniteltu. Hanketta toteutetaan saman aikaisesti Centria AMK:n ja Metropolia AMK:n koordinoimana Pohjois-Pohjanmaan ja pääkaupunkiseudun alueilla. Kehittämishankkeen ideana on, että teknologia-alan yritykset kehittävät erilaisia digitaalisia ratkaisuja asiakaskuntamme tarpeisiin vuoropuhelussa kanssamme; annamme palautetta ja esitämme toiveita.  Oppilaitos tutkii, yhdistää, koordinoi ja kerää tietoa ja käyttäjäkokemuksia. Tässä vaiheessa hankkeen kautta on kerätty jo asiakaskertomuksia palvelunkäyttäjiemme elinympäristöistä, toimintamahdollisuuksista ja tarpeista digitaalisten palveluiden suhteen osana hankkeen ensimmäistä työpakettia.  

Myös ensimmäiset pilotit ovat käynnistyneet. Näissä piloteissa testataan tavalliseen televisioon kiinnitettävää ”boksia”, joka mahdollistaa reaaliaikaisen yhteydenpidon joko ryhmä- tai yksilömuotoisesti, ja samaan järjestelmään on myös mahdollisuus ladata valmiita sisältöjä. Innovatiivisuus tässä pilotissa on se, että tavallinen televisio riittää, eikä käyttö edellytä esimerkiksi PC:n omistamista.  

Toinen kotimaisen teknologia-alan start-upin kehittämä laite mittaa unenaikaista hengitystä ja vireystilaa ilman, että mitään sensoreita kiinnitettäisiin asiakkaaseen. Unen erilaiset häiriöt ovat yleisiä asiakaskuntamme piirissä, joten laitteen avulla voidaan saada arvokasta tietoa sekä asiakkaalle itselleen että hänen hoitotaholleen mahdollisista unihäiriöstä. Laitteet menevät testaukseen Sorina-yksikkömme uni- ja vireysryhmään. Muutenkin HIPPA-Remote-hanke kiinnittyy erityisesti osaksi Sorina -yksikkömme kehittämistoimintaa. 

Lisätietoja hankkeesta kehitysjohtaja Katia Laaksolta tai työ- ja ryhmävalmentaja Eveliina Moisiolta Sorinasta.