Sopimusvuori panostaa turvallisuuteen!

Vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta tai osin sen vuoksi turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat nousseet Sopimusvuoressa esille. Vahvistaaksemme osaamistamme, kokosimme kaikista yksiköistä henkilöstöä ja saimme omana koulutusryhmänä TAKK:n Uhkatilanteet ja niiden hallinta -oppisopimuskoulutuksen. Kaikkiaan 10 henkilöä valmistui ja 2.12.2021 joimme ansaitusti ja hyvillä mielin päättäjäiskahvit. Kiitos kuvasta Heidi K-N.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa perusvalmiudet henkilöstölle puolustaa itseään ja auttaa varautumaan erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin työpaikalla ja asiakaskohteissa. Tämän myötä tavoitteena oli parantaa henkilöstön turvallisuuden tunnetta työssä ja työhyvinvointia. Koulutus on turvallisuusalan perustutkinnon osatutkinto ja kesti helmikuusta joulukuun alkuun 2021. Valtaosa oppisopimuksesta oli työssä/tekemällä oppimista mutta lähipäiviäkin oli joka kuukaudelle, joko läsnäoloina tai teamsissa.

Näkökulma koulutuksessa oli laaja-alainen, eikä turvallisuutta ei tarkasteltu ainoastaan väkivallan uhkatilanteiden näkökulmasta. Lopputuloksena saimme kaikkiin yksiköihimme niiden erityistarpeista nousevan kehittämistyön, minkä opiskelijat valmistelivat lopputyökseen: kuka kiinnitti huomiota tilojen turvalliseen hallintaan, kuka yllättäviin asiakastilanteisiin, kuka vaarallisiin työvälineisiin ja koneisiin työturvallisuusnäkökulmasta. Kaikkiaan työt olivat niin huikeita, että päätimme jakaa tietoa ja parastaa toisiamme yhteisessä turvallisuusiltapäivässä tammikuussa.

Opiskelijoiden huomio oli, että koulutuksen myötä kehittyi tietty ”turvallisuussilmä”, jonka pohjalta ympäristöään ja siellä olevia ihmisiä ja tilanteita katsoo positiivisessa mielin eri tavalla, ennakoiden. Myös koulutuksen toinen tavoite, oma turvallisuuden tunteen vahvistuminen, toteutui mainiosti.

Vaikka turvallisuudesta ja uhkatilanteista tässä puhutaankin, on korostettava, että omat asiakkaamme ovat äärimmäisen harvoin vaaraksi tai millään lailla uhkaavia. Kutakuinkin päinvastoin, moni on suojaton ja altis omalle kaltoinkohtelulle. Pääosin organisaatiossamme syntyneet uhkatilanteet ovatkin yhteisömme ulkopuolisia henkilöitä, jotka ovat tulleet tiloihin luvalla tai luvatta.

Lämmin kiitos TAKK hienosti sujuneesta yhteistyöstä! Tätä koulutusta voi ilolla suositella muille sote-alan toimijoille.