Arvoisa työnantaja!

Etsitkö motivoitunutta osa-aikaista työntekijää?
Toivotko varmuutta, että työ tulisi aina tehtyä?
Kuuluuko yhteiskuntavastuu yrityksesi arvoihin?
Toivotko, että joku toinen rekrytoisi työntekijän puolestasi?

Jos vastasit kysymyksiin ”kyllä” ja olet vailla työvoimaa, olehan meihin yhteydessä!

Näsinkulman Klubitalo on ainutlaatuinen vaihtoehto löytää sopiva työntekijä!

Mitä työnantaja -yhteistyö Näsinkulman kanssa tarkoittaa?

 • Toteutamme klubitalomallin mukaista työllistämisen ohjelmaa, jota kutsutaan Siirtymätyö -ohjelmaksi
 • Tämä tarkoittaa, että meillä on jatkuva haku päällä löytää uusia osa- ja määräaikaisia työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta Näsinkulman Klubitalon jäsenille
 • Työt on suoritustason työtä kuten siivousta, hyllytystä, varastointia, avustavia keittiötöitä tai muita aputehtäviä, joiden avulla vahvistetaan jäsenten työelämä- sekä yhteiskuntaosallisuutta
 • Työjaksot ovat 2-6 h päivässä, 8-20 h viikossa ja maksimissaan 5 kk:n mittaisia
 • Klubitalon työvalmentaja perehtyy yhdessä työntekijän kanssa työhön ja antaa tukea hänelle koko työjakson ajan. Lisäksi työvalmentaja toimii Klubitalon ja työnantajan yhteyshenkilönä läpi työjakson
 • Työjakson päättyessä ja työnantajan niin toivoessa, uusi työntekijä aloittaa työt
 • Työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Siirtymätyön ehdoton valtti on takuu siitä, että työ tulee aina tehdyksi. Jos työntekijä on estynyt tekemään työvuoronsa, lähtee Klubitalon työvalmentaja sovitusti ilman lisäkustannuksia hänen paikkaajakseen

Rekrytointi

 • Klubitalo valitsee itse yhteisönä työhön lähtevän jäsenen. Valinta tehdään harkiten, valintaperusteina toimivat mm työhön lähtemisen motivaatio, työelämävalmiudet ja jäsenen omat tavoitteet. 
 • Työnantaja voi tavata siirtymätyöntekijän ennen työsopimuksen tekoa.
 • Siirtymätyöntekijän työelämävalmiuksia on kartoitettu ja harjaannutettu Klubitalolla ja hän on valmentautunut työelämään lähtöä varten.

Työsopimus

 • Työnantaja tekee normaalin työsopimuksen suoraan työntekijän kanssa Näsinkulman Klubitalon tukemana. Sopimuksessa sovitaan työn käytännöistä ja Klubitalolta nimetään työvalmentaja yhteyshenkilöksi. Työsopimukseen sisältyy koeaika.
 • Jollei osapuolten toiveet kohtaa tai jos jakson aikana tulee liian suuria haasteita, voidaan yhdessä sovitusti työjakso myös keskeyttää.
 • Klubitalon työvalmentajan tuki siirtymätyöjaksolla on olla työjakson alussa työntekijän apuna työtehtävien opettelemisessa, tukena työyhteisöön ja työpaikan tapoihin/kulttuuriin tutustumisessa sekä tukea työntekijää ja pitää yhteyttä työnantajaan koko työjakson ajan

Näsinkulman Majakka -yksikkö koordinoi talon työllistämisasioita.

Jos siis jäit pohtimaan, voisiko teiltä löytyä siirtymätyöksi soveltuvia työtehtäviä, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Majakasta saat osaavaa apua vaikkapa työkokonaisuuksien muokkaamiseen ja kasaamiseen. Yhteystietomme: nasinkulman.majakka@sopimusvuori.fi ja 044 4554 811

Kokemuksia siirtymätyöstä

Näsinkulman Klubitalon jäsen Johan Nieminen oli siirtymätöissä Pirkanmaan osuuskaupan Ravintola Herkussa keväällä 2019. Ravintolapäällikkö Anu Vesanen oli Johan Niemisen lähiesimies ja tyytyväinen uuteen työntekijäänsä. ”Yhteistyön aloittaminen on ollut helppoa, meillä on yrityksessä hyvät ohjeet ja Näsinkulman Klubitalon ohjaajat olivat täällä aluksi apuna. Nopeasti meille on saatu arvokas työntekijä.”

Johanin työ Herkussa oli monipuolista: ”Ravintola Herkussa pakkaan ruokaa, teen voileipiä, hinnoittelen, tiskaan – mitä tarvitaan. Työ on ollut mukavan leppoisaa, ja teenkin sitä voimieni mukaan, kahtena päivänä viikossa, kuusi tuntia päivässä. Kun päivät ovat työpainotteisia, pysyy muutenkin aktiivisena.”

Neuvoja ja kokemuksia Pirkanmaan Osuuskauppa on valmis jakamaan muillekin.

– Meihin voi ottaa yhteyttä ja kysyä vaikkapa, miten organisoitua, mitä vaatii, millaisia tukia saatavissa. Kun ymmärrys ja tieto lisääntyvät, vastaanottokin on entistä myönteisempää.

Tampereen Kauppakamarin lehtijuttu (9.4.2019) osatyökykyisten työllistämisestä, siirtymätöistä sekä onnistuneesta yhteistyöstä löytyy täältä.