Sopimusvuori Ry kotisivu

THEATRE eli Teatteri toipumisen välineenä

Sopimusvuoressa käynnistyi 1.10.2016 kaksivuotinen projekti, joka kantaa nimeä THEATRE eli Teatteri toipumisen välineenä. Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä.Hanke on kehitetty kaksivuotisen nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön draamaryhmässä toteutetun, etnografiaa ja soveltavaa teatteria hyödyntäneen tutkimuksen pohjalta.

Hanke aloitettiin kokoamalla Näsinkulman Klubitalolta ja Sopimusvuori ry:n ja oy:n yksiköistä tutkiva teatteriryhmä, jonka kanssa aloitettiin draamatyöskentely. Keväällä 2017 ryhmä jo sitten vetikin draamatyöpajoja Sopimusvuori oy:n eri yksiköissä. Työpajojen avulla kerättiin tietoa asukkaiden ja henkilökunnan kotiin liittyvistä ajatuksista, toiveista, kokemuksista ja muistoista.

Työpajoista saadun tiedon ja kokemusten pohjalta ryhdyttiin valmistamaan esitystä, joka sai nimekseen Hahmotelmia kodiksi – Sketches for Home. Esitys sai ensi-iltansa Bratislavassa kodittomien teatterien ERROR-festivaalilla. Sitä esitetään kevään 2018 aikana Sopimusvuoressa.

Tutkimuksellisesti THEATRE-hankkeella on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin projektissa saadaan tietoa siitä, millaisia kokemuksia, ajatuksia ja toiveita asumispalveluiden asiakkailla ja mielenterveyspalvelujen käyttäjillä on suhteessa kotiin. Tekemällä näitä näkyväksi esitys haastaa katsojia pohtimaan omia kotiin liittyviä käsityksiä ja jakamaan niitä. Näin esityksen avulla voidaan ehkä myös tuoda parannusta palveluihin.

Toiseksi THEATRE-hankkeessa hahmotellaan tapoja, joilla soveltava teatteri voisi toimia osana sosiaalipsykiatrista kuntoutusta ja vertaistoimintaa. Kysymme: miten teatteri vaikuttaa osallistujiin ja organisaatioon ja mitä se vaatii. Mitä tällainen luova toiminta mahdollistaa – ja mitkä tekijät sen mahdollistavat? Näitä kysymyksiä pohditaan osallistujien kanssa ja hankkeen ohjausryhmässä. Näin teatteri ja osallistujat osallistuvat yhteisön ja sen tuottamien palvelujen kehittämiseen.

Projektin huolellisen dokumentoinnin ja projektista valmistettavan videon avulla hankkeesta saadut kokemukset ja tulokset saatetaan laajemman yleisön, päättäjien ja asumispalveluita tarjoavien organisaatioiden, kuntoutujien ja omaisten tietoon.

7.-9.2018 hanke järjesti pienimuotoisen, kansainvälisen mielenterveysteatteri-festivaalin Hiedanrannan kartanossa Tampereen teatterikesän yhteydessä.

Projektia vetävät teatteriohjaaja Riku Laakkonen ja tutkijatohtori Saara Jäntti Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Sitä rahoittaa Suomen Akatemia. Projektisuunnittelijana hankkeessa toimii Mirka Vuoristo.

Kotiteatteriprojektin loppuraportti on nyt saatavana sähköisenä versiona netistä: https://jyu.finna.fi/Record/jykdok.1989366

Talentia -lehden artikkeli Kotiteatteriprojektista, tässä linkissä