Majakan perustöihin kuuluvat erilaiset työllistymiseen liittyvät tehtävät kuten yhteydenpito työnantajiin, työnhaun ylläpitäminen ja sen kehittäminen sekä materiaalien päivittäminen. Majakka järjestää joka viikko Työinfon klubitalolaisille, johon voivat osallistua kaikki työllistymisestä kiinnostuneet. Työinfoissa esimerkiksi käydään läpi sen hetken työpaikkoja, työn alla olevia uusia työpaikkoja, työhön valmentautumista ja työelämän vaatimuksia sekä päivitetään työhakemuksia ja CV:tä.

Opiskelu- ja koulutusasioihin Majakan väki tarjoaa niin henkilökohtaista kuin ryhmämuotoistakin tukea. Työinfon tapaan kokoontuvat Opintoinfo ja Opintopiiri, jotka osaltaan tukevat opiskelemassa olevia jäseniä, kartoittavat koulutusmahdollisuuksia ja tarjoavat vertaistukea. Majakka jakaa opiskeluasioista ajankohtaista tietoa. Majakassa työskentelee myös opintovalmentaja, joka tukee ja auttaa jäseniä opintoasioissa.

Kaikilla Klubitaloilla on käytössä siirtymätyö-ohjelma, jonka tarkoitus on mahdollistaa jäsenien työllistyminen. Siirtymätyö on osa-aikaista suoritustason työtä, joka ei vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. Työssä oleva jäsen saa henkilökohtaista tukea koko työjakson ajan mm sosiaalitukiasioihin ja työssä jaksamiseen. Majakka tekee työtä ympäri vuoden uusien yhteistyökumppaneiden ja työpaikkojen löytämiseksi.

Majakan toiminnan luonteeseen kuuluu monipuolinen verkostoituminen: yhteydenpidot erilaisiin Klubitalo-verkostoihin, työelämän ja oppilaitosten yhteistyökumppaneihin sekä osallistuminen verkostoitumista edistäviin tapahtumiin. Näiden lisäksi Majakka, niin kuin muutkin yksiköt, huolehtivat yhteisten tilojensa viihtyvyydestä esimerkiksi kukista huolehtimalla, siivouksella ja jäsentaulua päivittämällä.

Tervetuloa tutustumaan!

”Olen nyt käynyt Näsinkulman Klubitalolla muutaman kerran viikossa noin 4-5kk:n ajan. Ja mitä on tapahtunut? Vuorokausirytmi löytynyt uudelleen, liikunta ja muut harrastukset aloitettu sujuvasti parin vuoden paikoillaanolon jälkeen. Fyysinenkin kunto on siis ottanut selkeän harppauksen eteenpäin. Haasteita toki elämässä vielä riittää, mutta ainakin yksi suuri kynnys on ylitetty. Voin siis vilpittömästi suositella Klubitaloa oman kokemukseni perusteella. Ainakin jos vaihtoehtona on viettää mahdollisimman suuri osa ajasta pelkästään kotioloissa sarjoja katsellen ja nettiä selaten.” – Joni 41 v