Sopimusvuori Ry kotisivu

Majakka (Projektit ja verkostot)

Majakan perustöihin kuuluvat monenkirjavat työllistymiseen liittyvät tehtävät kuten erilaisten tilastojen ylläpito, yhteydenottoihin vastaaminen ja materiaalien päivittäminen. Majakka järjestää joka viikko Työinfon Klubitalon väelle, johon voivat osallistua kaikki työllistymisestä kiinnostuneet. Työinfossa käydään läpi sen hetken työpaikkoja, työn alla olevia uusia työpaikkoja, työhön valmentautumista, päivitetään työhakemuksia ja tehdään video-CV:tä, sekä paljon muuta.

Opiskelu- ja koulutusasioihin Majakan väki tarjoaa niin henkilökohtaista kuin ryhmämuotoistakin tukea. Työinfon tapaan kokoontuu Opintoinfo, jonka tarkoitus on tukea opiskelemassa olevia jäseniä sekä kartoittaa koulutusmahdollisuuksia. Majakka jakaa opiskeluasioista ajankohtaista tietoa Klubitalolle ja huolehtii opiskelu- ja koulutustilastoinneista.

Kaikilla Klubitaloilla on käytössä siirtymätyö-ohjelma, jonka tarkoitus on mahdollistaa jäsenien työllistyminen. Siirtymätyö on osa-aikaista suoritustason työtä, joka ei vaadi aiempaa kokemusta tai koulutusta. Työssä oleva jäsen saa henkilökohtaista tukea koko työjakson ajan mm sosiaalitukiasioihin ja työssä jaksamiseen. Majakka tekee työtä ympäri vuoden uusien yhteistyökumppaneiden ja työpaikkojen löytämiseksi.

Majakan toiminnan luonteeseen kuuluu monipuolinen verkostoituminen: yhteydenpidot Klubitalo-verkostoihin, työelämän ja oppilaitosten yhteistyökumppaneihin sekä osallistuminen verkostoitumista edistäviin tapahtumiin. Näiden lisäksi Majakka, niin kuin muutkin yksiköt, huolehtivat yhteisten tilojensa viihtyvyydestä esimerkiksi kukista huolehtimalla, siivouksella ja jäsentaulua päivittämällä.

Tervetuloa tutustumaan!