Sopimusvuori Ry kotisivu

MielenTilat – koti mielen teatterille

Järjestyksessään ensimmäinen MielenTilat -teatterifestari järjestettiin 7.-9.8.2018 Lielahden kartanolla Hiedanrannassa. Kuuma kesäkin armahti teatterikävijöitä ja kartanosta ja sen ympäristöstä saatiin nauttia maltillisissa lämpöasteissa. Tapahtuma huipensi Sopimusvuoressa 1.10.2016 käynnistyneen kaksivuotisen THEATRE eli Teatteri toipumisen välineenä -projektin ja se järjestettiin osana Tampereen teatterikesän Off-tapahtumaa.

THEATRE -hanke on kehitetty nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikön draamaryhmässä toteutetun kaksivuotisen etnografiaa ja soveltavaa teatteria hyödyntävän tutkimuksen pohjalta. Projektia vetävät yhteisötaiteilija Riku Laakkonen sekä tutkijatohtori Saara Jäntti Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Sitä rahoittaa Suomen Akatemia.
Hankkeen aikana on vedetty draamatyöpajoja Sopimusvuori Oy:n ja Ry:n eri yksiköissä ja esiintyjät koostuvat yksiköiden asiakkaista ja henkilökunnasta. Hanke kävi myös esittämässä Hahmotelmia kodista – Sketches for Home -esityksensä Bratislavassa kodittomien teatterien ERROR-festivaalilla. (Lähde: https://kotiteatteriprojekti.wordpress.com/projekti/)

Hankkeessa kysytään, mitä koti tarkoittaa – erityisesti silloin, kun mieli temppuilee. Mielenterveys- ja asumispalvelujen käyttäjien suhdetta kotiin sekä siihen liitettyjä kokemuksia ja toiveita pohtimalla toivotaan löytyvän uusia ideoita ja parannuksia mielenterveyspalveluihin. Lisäksi tietenkin teatteri itsessään toimii osana kuntouttavaa toimintaa.

MielenTilat -teatterifestarin avajaisten jälkeen tiistaina oli ohjelmassa ensimmäisenä Muistoihin kaivertuneet tilat tutkimusesittely ja työpaja. Esittelyssä kerrottiin, kuinka hanke tutkii suomalaisten mielisairaalamuistoja. Muistoja on kerätty sairaaloiden potilailta, omaisilta sekä henkilökunnalta ja näiden lapsilta ja kerätyt muistot ylettyvät 1930-luvulta 2000-luvulle. Tänä aikana mielenterveyslaitos on kokenut valtavan muutoksen, kun kahdeksankymmentälukua edeltäneistä mielisairaalapaikkojen määrällisistä huippuvuosista on hiljalleen avohoidon yleistymisen myötä tultu tilanteeseen, jossa koko sairaalalaitos on lähes purettu. Alusta asti mielenterveyshoidon suurena ongelmana ovat olleet säästötoimenpiteet, jotka ovat aiheuttaneet niin hoidon kokonaisvaltaista puutteellisuutta kuin varallisuuteen perustuvaa epätasa-arvoa. Nykypäivänä tämä näkyy muun muassa siinä, että palveluita on paremmin saatavilla varakkaalla pääkaupunkiseudulla ja yksityisiin palveluihin pääsee sisään nopeammin kuin edullisempiin kunnallisiin palveluihin.

Tutkimusesittelyn jälkeen oli vuorossa performanssi, jossa kerättyjä muistoja dramatisoitiin upeasti tanssin ja teatterin voimin. Laitosten potilaiden kokemukset heräsivät eloon, kun niiden ääneen lukemista säesti kokemuksia kehon kielelle tuonut tanssiesitys, jossa laahustettiin pitkin lattioita, kiivettiin pitkin seiniä, ihasteltiin valkoisia pintoja ja kyyristeltiin nurkassa kuin kahlittuina.

Muistoihin kaivertuneet tilat -tutkimusesittelyn lopuksi osallistavassa työpajassa Väkivallan metaforat ja traumakokemus jokainen osallistuja sai itse lukea paperista katkelmia melko rankoistakin kokemuksista. Tutustuttuaan teksteihin tuli lukijan pyrkiä potilaan mielen sisään keksimällä vuorostaan ensin jokin fiktiivinen traumaattinen hoitokokemus ja sitten positiivinen. Kun tekstit oli kirjoitettu, halukkaat saivat lukea omat kuvitteelliset tarinansa ääneen ja niiden pohjalta kerättiin ylös niissä toistuvat teemat, tunteet, tilanteet. Sen pohjalta käytiin keskustelua siitä, mikä hoitokokemuksessa aiheuttaa negatiivisen kokemuksen ja mikä positiivisen. Eräs osallistuja totesi osuvasti, että negatiivinen kokemus on kuin monologia siinä, missä positiivinen on dialogia – toisin sanoen positiiviselle kokemukselle tärkeätä on, että avun tarvitsijaa kuunnellaan ja häntä kohdellaan tasa-arvoisena ja ihmisarvoisena yksilönä. Jälleen tärkeään asemaan nousivat myös resurssit, sillä puutteellisin varoin mielenterveystyössä ei pystytä ottamaan jokaisen tarpeita riittävästi huomioon, vaikka haluttaisiin.

Festarien toinen päivä alkoi tanssi- ja musiikkityöpajoilla, kuten Biisinikkarit -työpajalla. Työpajassa luotiin porukalla kappale, johon tehtiin sanat, sävel ja sovitus. Jokainen osallistuja sai sanoa mieleensä juolahtavia sanoja, elementtejä ja teemoja, joita halusi kappaleen käsittelevän. Yhteinen mielikuvitus rakensi lopulta folk-laulun, joka kertoi mattoja pesevistä merenneidoista kauniina kesäyönä. Kappaletta säestettiin erilaisilla etnisillä soittimilla. Muutaman harjoituskerran jälkeen biisi vielä nauhoitettiin.

Keskiviikoiltapäivästä esitettiin myös kotiteatteriprojektin Hahmotelmia kodiksi – Sketches for Home. Keskiviikon esitys oli kansainväliselle yleisölle suunnattu ja englanninkielinen. Suomenkielinen esitys oli esitetty festareilla tiistai-iltana. Näsinkulman Klubitalon jäsenet ja työntekijät olivat yhdessä yhteisötaiteilijan ja tutkijan kanssa luoneet esityksen kodin merkitysten rakentumisesta ja purkautumisesta asumispalvelujen ja sosiaaliturvajärjestelmän kontekstissa. Aineisto oli koottu mielenterveyskuntoutujien ja muistisairaiden asumisyksiköissä pidetyissä draamatyöpajoissa. (Lähde: https://kotiteatteriprojekti.wordpress.com/tapahtumat/hahmotelmia-kodiksi)

Amatöörinäyttelijät eläytyivät vieraasta kielestä huolimatta upeasti esitykseensä, se oli aito, koskettava ja hauska. Esitys käsitteli teatterin, musiikin ja kuvataiteen kautta kotiin ja asumiseen liittyviä toiveita ja pelkoja, sekä elämiseen kuuluvia jokapäiväisiä asioita kuten kahvia ja kissoja. Tarinassa edettiin asumispalveluiden rajoitteista kohti oman asunnon vapautta, mutta hakemusviidakko uhkasi vuorostaan murskata monet haaveet itse kootusta kodista. Esitys päättyi kuitenkin toiveikkaasti.

Torstai alkoi kahdella elokuvanäytöksellä. Ensimmäisenä esitettiin Näin tehtiin Hahmotelmia kodiksi, Kotiteatteriprojektin making of, joka kuvasi projektin kehittymistä ja harjoittelua aina alkutaipaleilta loppuvuodesta 2016 näytöksen ensiesitykseen Bratislavassa marraskuussa 2017. Dokumentin leikkaaja luonnehti, että oli – henkilökohtaista stressiä vähentääkseen – pyrkinyt tekemään kaikkien aikojen huonoimman dokumentin. Mutta tämä oli selvästi liioiteltua, sillä videossa oli oikein elämänmakuisesti ja koskettavasti kuvattu mukanaolijoiden kasvu esiintyjinä hapuilevista ensiaskeleista kohti oikeata teatteria – filmi vangitsi hienosti sen, kuinka jännityksestä huolimatta innoissaan kaikki olivat.

Seuraavaksi nähtiin lyhytfilmi Toivo, joka oli Sopimusvuori ry:n Verstaan yksikön tekemä ja käsitteli nuorten mielenterveyskuntoutujien ajatuksia toivosta silloin, kun he kamppailevat sellaisten mielen vaivojen kuin vaikkapa masennuksen kanssa. Toivo on eteenpäin kuljettava voima, jota jokainen tarvitsee elääkseen, mutta jos toiveita on liikaa suhteessa omiin voimavaroihin, ne voivat käydä myös taakaksi. Meillä jokaisella on omat toiveemme, nuorilla ne liittyvät usein omiin tulevaisuuden haaveisiin, mutta kun ikää karttuu, toiveet saattavat alkaa kohdistua yhä enemmän toisiin, nuorempiin polviin. Primitiivisimmillään toivo on elossapysymistä. Filmi oli tekijöilleen hyvin henkilökohtainen ja tämä tunne välittyi erinomaisesti myös katsojalle.

Lounaan jälkeen festivaalin bristolilaiset vieraat pitivät työpajan, joka tutki haavoittuvuutta osallistavan teatterin keinoin. Työpaja pidettiin ulkona kartanon pihamaalla, joten onneksi iltapäivää hetken uhannut sade ymmärsi pysyä silloin loitolla Hiedanrannasta. Työpajan osallistujat kulkivat pimeydestä, hiljaisuudesta ja yksinäisyydestä kohti uudelleensyntymää eläiminä, tutkivat itseään ja peilasivat toisiaan, lopulta päätyen kaikki yhteiseen piiriin. Sanomana oli, että kun ensin uskaltaa olla haavoittuvainen, sen jälkeen voi myös voimaantua.

MielenTilat -festarin aikana oli paljon muutakin ohjelmaa ja esityksiä. Yleinen tunnelma festivaaleilla oli erittäin positiivinen, ajoittaisesta kiireestä huolimatta kaikki vaikuttivat hyväntuulisilta, osallistujat tuntuivat olevan ylpeitä työhönsä ja tämä onnistumisen tunne välittyi myös yleisöön. Tapahtuman terapeuttinen ulottuvuus varmasti toteutui ja siinä ohessa moni epäilemättä sai myös uusia ideoita ja ajatuksia. Osallistujiakin oli varsin mukavasti, parhaimmillaan jopa ehkä yli odotusten, sillä muutamissa esityksissä ei meinannut riittää istumapaikkoja kaikille halukkaille. Mikä ehkä tärkeintä, kaikesta tekemisestä ja esityksistä huokui yhteisöllisyys ja tasa-arvo, mikä oli varmasti myös tekijöiden ja osallistujien tärkeä tavoite. Toivotaan, että tämä oli ensimmäinen monista MielenTilat -festareista!

  • Miro

Syksyn kalenteripäivitys lähti käyntiin vauhdikkaasti Klubilla!

Tiistai lähti käyntiin kiihkeällä suunnittelulla, jossa tehtiin uutta perusrunkoa Klubitalon viikko-ohjelmaan. Pareittain ja pienissä ryhmissä mietittiin kahta eri kysymystä: 1. mitä Klubitalon työpainotteisen päivän tulisi sisältää? 2. Mitä toivoisit vapaa-ajanohjelman sisältävän?

Työpainotteinen päivä sisältää sellaisia tehtäviä ja tapahtumasarjoja, joita Klubitalo toimiakseen tarvitsee. Klubitalon väki haluaa ja toivoo erilaisten mahdollisuuksien löytymistä, omien voimavarojen ja taitojen hyödyntämistä. Päivittäin tapahtuvan toiminnan lisäksi nimettiin seuraavia asioita, joita viikon pitäisi sisältää: työinfo, siirtymätyö, voimavararyhmä, yksikkökokoukset, yhteisöllisyyden paikkoja jossa voi tutustua yli yksikkörajojen toisiimme, yksikkökohtaiset perustehtävät, kielten opiskelu, blogi ja lehti.

Vastapainoksi tarvitaan myös vapaa-ajanohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin. Toiveet sisällöstä vaihtelivat laidasta laitaan:

Klubilla yhdessä:
– penkkiurheilua yhdessä
– leffailta
– biljardi
– pelit
– luovat ryhmät
– taideryhmä

Mennään yhdessä:
– katsomaan lentopalloa, koripalloa, jääkiekkoa, urheilukisoja
– elokuviin
– teatteri- ja musiikkitapahtumiin
– harrastamaan liikuntaa: uinti, kuntonyrkkeily, sähly, jalkapallo, kävely
– paikallisiin tapahtumiin

Retket:
– uimaranta
– paikalliset retkikohteet
– toiset klubitalot
– metsäretki (marjojen poiminta)

Kuka vain voi ottaa vastuulleen näitä erilaisia töitä ja toimintoja, koska vastuu Klubitalosta on jäsenten ja henkilökuntajäsenten yhteinen.

Työstämisen pohjalta tehtiin kalenteri, joka ohjaa viikkoa. Näiden lisäksi tulee myös muita erilaisia tapahtumia ja asioita, niin työpainotteisen päivän sisälle, kuin vapaa-aikaankin. Esimerkiksi kohta alkava vertaisohjaaja -koulutus ja osallistuminen Metso LIVE -musiikkitapahtumiin. Näistäkin tiedotetaan sosiaalisen median kanavissa ja tietenkin viikkotiedotteessa.

 

Näsinkulman kalenteri (Klikkaa otsikosta isommaksi)

Uusi kalenteri hyväksyttiin iltapäivän Klubikokouksessa ja otetaan käyttöön pala kerrallaan. Lomat sekoittavat jonkin verran täyttä käynnistämistä. Ensi viikolla maanantaina 23.7. aloitetaan siitä, että aamukokous on jo klo 8:45 päivittäin.  Muiden muutosaikataulujen osalta ilmoittelemme viikkotiedotteessa, milloin mikäkin alkaa.

Selkeämpi vapaa-ajanohjelman eriyttäminen työpainotteisen päivän ulkopuolelle antaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia ja monipuolistaa Klubitalon toimintaa! JEE!  Tämä tuo myös mahdollisuuksia toimia vertaisohjaajana, jossakin itselleen tärkeässä asiassa.  Jos esimerkiksi nauttii museokäynneistä, niin miksi ei kokoaisi ryhmää asian ympärille ja kiertäisi niitä yhdessä muiden kanssa. Lähdetäänkö kohottamaan kuntoa yhdessä  säännöllisesti Pyynikin portaisiin?

Yhteiskunta muuttuu ja niin muuttuu myöskin työ. Työ Klubitalon sisälläkin on muovattavissa tekijän vahvuuksien mukaan. Meidän tulee tuntea itsemme ja toisemme, jotta myös työ ja tehtävät voivat uudistua.

 

 

Seuraavaksi työyksiköt lähtevät työstämään omaa viikkokalenteriansa, mistä arki koostuu. Jokainen yksikkö avaa omaa toimintaansa blogikirjoitusten muodossa. Näin tiedämme paremmin, mitä missäkin yksikössä tehdään. Samalla saadaan näkyväksi erilaisia kehittämiskohteita, kuten se että ”tarvitaan opastusta ja perehdytystä työtehtävien tekemiseen”.

Kaikkea on hyvä arvioida jonkin ajan kuluttua, niin tätäkin. Pohditaan lokakuun alussa, miltä muutos on tuntunut ja mitä pitäisi kehittää eteenpäin.

 

 

Näsinkulman Klubitalon akkreditointi eli laadunarviointi

Klubitalojen kansainväliset laatusuositukset luovat pohjan Klubitalojen laadunarvioinnille Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen (Clubhouse International) sertifiointiprosessissa. Jos talo toimii laatusuositusten mukaisesti, se saa sertifikaatin toiminnastaan. Laatusuositukset ohjeistavat talon toiminnan sisältöä, henkilösuhteita, työllistymisohjelmaa ja niin edelleen.

Käytännössä laadunarviointi tarkoittaa ensin syvällistä itsearviointia ja sitten ulkopuolisen laadunarvioitsijaparin (työntekijä + jäsen) käyntiä Klubitalolla ja heidän näkemyksen ja palautteen saamista toiminnasta. Taustalla laadunarviointiprosessista pitää huolen Clubhouse International.

Näsinkulman Klubitalo on toiminut jo vuosia kansainvälisten laatustandardien mukaisesti. Parhaillaan meillä on meneillään laatusertifikaatin uusinta, mikä on alkanut jo 2016 vuoden puolella itsearvioinnilla. Laadunarvioitsijapari kävi vierailulla 2017 alkuvuodesta. Huhtikuussa 2017 saimme palautteen vierailusta ja selvitettäväksemme ison nipun kysymyksiä, joihin vastattiin syksyn 2017 aikana.

Kesän kynnyksellä 2018 saimme palautteen vastauksiimme Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskukselta. Jatkoselvittelyjä tehdään vielä seuraavien kysymysten osalta. Tätä selvitystyötä käydään puhelinkeskusteluina kansainvälisen klubitaloverkoston työntekijän kanssa.

 

* Juhlapyhät tulee juhlia niiden oikeina päivinä
Klubitalo on tänä vuonna ollut avoinna pitkäperjantaina, vappuaattona, juhannusaattona. Olemme avoinna myös itsenäisyyspäivänä, jouluaattona sekä uuden vuodenaattona. Tämä täyttää Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen laatuvaatimukset ja saimme kannustuksen nauttia juhlapyhistä yhdessä.

 

* Vapaa-ajan toimintaa ja terapeuttisia toimintoja ei tule sisällyttää työpainotteiseen päivään
Klubitalon työpainotteisen päivän sisällä on ollut aiemmin paljon harrastustoiminnaksi luettavissa olevia toimintoja. Muun muassa kuoro, musiikki ja bändiryhmät on lakkautettu, lopettamiselle oli myös taloudellinen peruste. Mindfullnessin jatko ei saanut kannatusta klubikokouksessa, joten se lopetettiin. Kesäleireille ei myöskään tulla jatkossa lähtemään, koska se on liiaksi vapaa-ajan ohjelmaa eikä sisällä työpainotteisen päivän tunnusmerkkejä, joita Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskus meiltä vaatii, toteuttaaksemme laatusuosituksia paremmin.

Harrastustoiminnan kaltaiset ryhmät, kokeilut ja osallistumiset tullaan jatkossa pitämään työpainotteisen päivän ulkopuolella arkisin klo 16 jälkeen. Jäsenvetoiset vapaa-aikaan liittyvät ryhmät ovat toivottuja jäsenten keskuudessa erityisesti viikonloppuisin. Edelleen on mahdollista osallistua konsertteihin ja teatteriesityksiin sekä käydä taidemuseoissa, ajankohdat näille tapahtumille suunnitellaan vapaa-ajan ohjelmaa tukevaksi.

Kun vapaa-ajan  ohjelmat jäävät työpainotteisen päivän ulkopuolelle, se antaa mahdollisuuden laajemmalle toiminnalle ja tuo uudenlaisia mahdollisuuksia jäsenille. Klubitalo pystyy paremmin osallistumaan mm. erilaisiin kulttuuritapahtumiin, koska konsertit ja teatteriesitykset pidetään usein ilta-aikaan.

Tämän saman kohdan alla keskusteltiin myös Tilkkeestä, koska erityisesti sen toiminnot ovat olleet kansainvälisten arvioitsijoiden mielestä irrallisia työpainotteista päivää ajatellen. Tilkkeen päivittäinen kävijämäärä on laskenut ja olemme päättäneet integroida Tilkkeen osaksi Näsinkulman muita työyksikköjä. Nuoret ovat edelleen tervetulleita Klubitalon työpainotteiseen arkeen ja osallistujiksi vapaa-ajan ohjelmiin!

 

* Siirtymätyöpaikkojen määrää tulee vahvistaa
Näsinkulman Klubitalossa on ollut 4 siirtymätyöpaikkaa tänä vuonna, joista kahden siirtymätyöpaikan sopimukset ovat päättyneet alkuvuodesta ja kahden päättyy tämän kuun loppuun mennessä. Taustalla tähän ovat kyseisten yritysten tuotantotaloudelliset syyt. Klubitalolla on ollut ennätyspaljon tuetun työn paikkoja sekä muutama henkilö on työkokeilussa yms. toiminnassa. Tältä osin täytämme Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen vaatimukset.

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tarvitsemme uusia siirtymätyöpaikkoja. Sen eteen on tehtävä paljon työtä. Aikaisemmin Klubitalossamme on laskettu, että yksi siirtymätyöpaikka vaatii noin 100 yhteydenottoa. Siirtymätyöpaikkojen hakua tehostetaan tekemällä siitä tärkeä työpainotteisen päivän tehtävä, johon voi moni osallistua kykyjensä mukaan. Osa etsii yritysten yhteystietoja, osa lähettää kirjeitä ja sähköposteja, osa soittelee yrityksiin, osa lähtee neuvottelemaan ja osa tilastoi tämän kaiken työn. Tähän tarvitaan paljon osallistujia. Työtehtäviä pilkkomalla pieniksi kokonaisuuksiksi saadaan sopivan kokoisia tehtäviä myös siirtymätyöpaikkojen hakuun, jolloin useat pystyvät osallistumaan.

 

Muutos on mahdollisuus
Puhelinkeskustelut kansainvälisen klubitaloverkoston työntekijän kanssa jatkuvat syyskuussa, johon mennessä teemme joitakin muutoksia. Keräämme yhdessä jäsenten kanssa meiltä pyydettyjä lisätietoja ja tarkennamme asioita koskien siirtymä- ja tuettua työtä.

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Toiminnan kehittäminen vaatii aikaa ja siksi on tärkeää, että meillä on päivissä selkeitä rytmejä ja kehittämisen paikkoja, ajallisesti kalenteriimme merkittyinä  esimerkiksi yksikkökokousten muodossa.

Muutoksia  ja kehittämistä tarvitaan, jotta takaamme toiminnan laadun ja laatusertifikaatin jatkon. Se on tärkeä siksi, että laatusertifikaatti on myös rahoituksemme peruste.

 

Aloitamme viikko-ohjelman muokkaamisen, jotta se tukee tulevia työpainotteisia päiviä paremmin. Tähän työhön tarvitaan myös jäsenten asiantuntemusta. Ensi viikon tiistaina 17.7. käymme muokkaamaan kalenteria, joten tule Sinäkin mukaan vaikuttamaan.

 

Laadunarviointi on osa Klubitalon työpainotteista arkea ja tarjoaa merkittäviä työtehtäviä myös jäsenillemme. Kiitos jäsenille pitkäjänteisestä työstä laadunarviointiprosessissa.

 

Näsinkulman Klubitalon toiminnan tavoitteet:
1. Tavoitteena on jäsenten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena on jäsenien elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin lisääntyminen (sosiaalisuus, vuorokausirytmi, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, elämänlaatu).
2. Tavoitteena on jäsenien työ-, opiskelu-, kotitalous- ja talouden hallinnan valmiuksien lisääntyminen ja kehittyminen sekä asuinolosuhteiden kohentuminen.
3. Tavoitteena on jäsenien psykiatristen sairaalavuorokausien ja hoitokontaktikäyntien vähentyminen.
4. Tavoitteena on Klubitalon vahvan ja vakiintuneen aseman säilyttäminen seutukunnalla.
5. Tavoitteena on edistää jäsenten liikuntaharrastuksia sekä kulttuurihyvinvointia.
6. Tavoitteena on stigman vähentäminen esim. rohkaisemalla jäseniä kokemusasiatuntijakoulutuksiin sekä median välityksellä ja erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin osallistumalla ja niitä järjestämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
7. Tavoitteena on parantaa jäsenten työllistymismahdollisuuksia mm. siirtymä- ja tuetun työn ohjelmalla sekä työpainotteisella päiväohjelmalla ja siihen sisältyvällä työvalmennuksella.

 

Muutos on aina mahdollisuus ja tässä muutoksessa tarvitaan meitä kaikkia. Jäsenet voivat antaa omaa osaamistaan toisten ja Klubitalon hyödyksi sekä saada siitä itselleen onnistumisen iloa. Vastuu Klubitalon toiminnasta on jäsenten ja henkilökuntajäsenten yhteinen.

 

Iloa, innostusta ja intohimoa yhteisestä kehittämisestä!

Hanna, Näsinkulman johtaja

Kansainvälinen MielenTilat -teatterifestari 7.-9.8.2018

Sopimusvuori ry järjestää yhdessä Kotiteatteriprojektin kanssa MielenTilat -teatterifestarin osana
Tampereen teatterikesän Off-tapahtumaa. Tapahtumapaikka on Lielahden kartano Hiedanrannassa. (Tehdaskartanonkatu 38).

Kolmen päivän aikana on mahdollisuus nähdä ja kokea teatteriesityksiä, leffoja sekä työpajoja. Festareilla on sekä kotimaisia että kansainvälisiä esiintyjiä. Osa esityksistä on maksullisia, osa on ilmaisia.

Ohjelma

TIISTAI 7.8.2018 Avajaiset klo 13.30

Muistoihin kaivertuneet tilat. Valotuksia kokemuksiin mielisairaalasta klo 14-16 (ilmainen)
–tutkimushanke valottaa ja tuottaa muistoja mielisairaalasta taiteen, tutkimuksen, taiteellisen
tutkimuksen ja työpajojen keinoin.

Kotiteatteriprojekti: Hahmotelmia kodiksi klo 19. Liput 6€/12€
Paikan asuttaminen, paikkaan kuuluminen ja kiinnittyminen ovat ihmisen tapoja olla maailmassa.
Hahmotelmia kodiksi -esitys käsittelee kodin merkityksiä ja asumiseen liittyviä toiveita ja
kokemuksia. Työryhmä koostuu Näsinkulman Klubitalon jäsenistä ja työntekijöistä, jotka yhdessä
ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa ovat luoneet esityksen, jossa kodin eri merkitykset rakentuvat
ja purkautuvat asumispalvelujen ja sosiaaliturvajärjestelmän kontekstissa. Esityksen aineisto on
kerätty mielenterveyskuntoutujien ja muistisairaiden asumisyksiköissä pidetyissä draamatyöpajoissa kevään 2017 aikana.

KESKIVIIKKO 8.8.2018

Työpajat klo 11.00-11.45 ja 12.00-12.45 (ilmainen) Työpajoihin ennakkoilmoittautuminen
Kotiteatteriprojektin sähköpostiosoitteeseen: kotiteatteriprojekti@gmail.com 20.7.2018 mennessä.

Tanssityöpajassa herätellään kehoa lempeästi liikkeelle erilaisten liike- ja kosketusharjoitusten
avulla. Tunnilla etsitään itselle hyvältä tuntuvaa tanssia sekä lempeän leikkisää suhdetta omaan
kehoon. Tanssissa kuunnellaan itseä, avataan kehon erilaisia liikeratoja, tehdään
kehonhuoltoharjoituksia, ja tietenkin tanssitaan yksin sekä yhdessä muiden kanssa. Vetäjänä
tanssija- koreografi Noora Nenonen

Biisinikkarit -työpajassa nikkaroidaan oma kappale, johon tehdään tietysti myös sanat, sävel ja
sovitus. Omaa musiikkia luodaan etnisillä soittimilla. Kappale harjoitellaan esityskuntoon ja
lopuksi nauhoitetaan demo muistoksi työpajasta. Vetäjänä muusikko Antero Mentu

Kotiteatteriprojekti: Sketches for Home. Englanninkielinen esitys klo 14.30 (ilmainen)
Sketches for Home is a play about the many meanings of homes and memories, experiences and hopes of people living in housing units in the contexts of housing services and the social welfare system.
Stepping Out Theatre (Englanti): The Voyages of the Starship Lunar Sea (Cabaret) klo 19 Liput
6€/12€
Tämän 20 vuotta toimineen kuntoutujateatterin johtaja Steve Henessey kirjoittaa:
“‘The Voyages of the Starship Lunar Sea’ was the title of our very first show, and we will be
including a sketch from that in the cabaret. We hope that ‘Voyages’ will suggest the many journeys
we all go on with our mental health – this will be reflected in the many short pieces from many
different performers offering windows into
their different mental health experiences.”

TORSTAI 9.8.2018

Elokuvanäytös klo 11-13 (ilmainen)
Hopi Hope THEATRE (Slovakia): Emilyna ruža (Emily’s rose) Verstas (Sopimusvuori ry): Toivo
Kotiteatteriprojekti (Sopimusvuori oy ja ry): Näin tehtiin Hahmotelmia kodiksi
Taiteen Sulattamo: Luukku klo 16. Liput 6€/12€
Luukku – sarja koomisia ja koskettavia kohtauksia joiden käsikirjoitus lähtöisin on Taiteen
Sulattamon kirjoitustyöpajoissa tuotetuista materiaaleista. Yllättävät kohtaamiset virastojen
luukuilla hykerryttävät katsojaa pähkähulluilla käänteillä. Absurdit tilanteet johdattavat meidät
myös näyttelijöiden pään sisäisten luukkujen läpi ja haastaa katsojat heittäytymään kanssaan
byrokratian ankaraan kärrynpyörään joka kuljettaa kansaa aina ajasta ikuisuuteen, päästämättä
ketään helpolla.

Lisäksi alueella liikkuu myös terapiaklovneja. Keskiviikkona ja torstaina festarialueella voi myös
vastata puhelimeen ja saada yhteyden kummaan: Teatterikorkeakoulun Puhelinkoppi- yhteys kummaan on teos, joka tapahtuu puhelinyhteyden välityksellä puhelinkopissa. Teokseen osallistuja voi vastata puhelimeen ja kuulla henkilökohtaisen kumman kokemuksen ja halutessaan vastavuoroisesti jakaa omansa. Esitys on osa Koneen Säätiön rahoittamaa Ruumis ja toinen: kumma taiteessa ja tieteessä -tutkimushanketta ja se toteutetaan yhteistyössä Moniääniset ry:n kanssa.

Lipunmyynti: Kartanokahvila Mielihyvin (Lielahden kartano, Tehdaskartanonkatu 38) myy lippuja esityksiin ennakkoon 2.-31.7.2018. Festareiden aikana lipunmyynti tuntia ennen esitystä ovelta. Ennakkovarauksen voi myös tehdä Kotieatteriprojektin sähköpostiosoitteessa.
Lisätietoja: https://kotiteatteriprojekti.wordpress.com
kotiteatteriprojekti@gmail.com p. 040 805 3755

Klubitaloa kehitetään ja arkea eletään yhdessä!

Huhtikuun loppupuolella pidettiin Näsinkulman Klubitalon strategiasta käytäntöön iltapäivä, jolloin mietimme, miten Sopimusvuori ry:n uusi strategia istuu Klubitalon arvomaailmaan ja arkeen.

 

Lähdimme liikkeelle toipumisorientaation palvelulupauksista ja pohdimme sitä, miten ne näkyvät arjessa.

Toivo:

– omien toiveiden toteutuminen on mahdollistettu

– toiminnan sisällön suunnitteluun voi osallistua

– voi valita mitä tekee Klubilla, paljon mahdollisuuksia

– uusia mahdollisuuksia ilmennyt sitä mukaa, kun niitä on pystynyt toteuttamaan

– päihteettömät juhlat ovat rikastuttaneet arkea

 

Toimijuus: 

– saa tulla mennä niin kuin itse haluaa

– ohjaajilla on aikaa kuunnella ja on päässyt puhumaan tärkeistä ja akuuteista asioista

– kukaan ei painosta, saa olla kertomattakin

– osattu kohdella yksilöllisesti, ei vain ryhmänä

– täällä on hyvä henki

 

Kohtaaminen:

– vertaistuki toimii

– tänne voi tulla sellaisena kuin on

– ilmapiiri on turvallinen, pääasiassa

– muutosta on tapahtunut!

– aina pystyy lähentymään jonkun henkilökuntajäsenen kanssa

 

Osallisuus: 

– mahdollisuus osallistua ryhmiin, joissa saa tuoda yksilöllisesti vahvuuksiaan esiin työtehtävissä

– joskus äänekkäin jäsen saa napattua enemmän haluttuja tehtäviä

– saamme sanoa mielipiteemme ja olla mukana päätöksenteossa viikoittaisen Klubikokouksen muodossa

 

Keskeistä Klubitalotoiminnassa on jäsenten ja henkilökunnan tasa-arvo. Tämä näkyy siitä, että kaikki tekevät kaikkea. Yhteiset asiat, myös ne mitkä eivät ole helppoja, päätetään yhdessä Klubikokouksessa. Asioita valmistellaan Klubikokoukseen esimerkiksi talousvaliokunnassa, jos käsiteltävä asia liittyy talousasioihin ja niitä on aika paljon. Taloustilanteemme määrittää resursseja ja mahdollisuuksia siihen mitä voimme toteuttaa.

 

Miten Sopimusvuori ry:n arvot näkyvät arjessamme?

ILO

– ihmiset hymyilevät toisilleen, toivottavat tervetulleeksi (respan vastaanotto tärkeä!)

– kannustetaan

– tehdään työtä ilolla, hyvä ME-henki

– jaettu ilo

– huumori kukkii

 

KUNNIOITUS

– muutosasioissa ihmisiä on kuultu

– on iso haaste saada kaikkien ääntä kuuluville

– tulee kuulluksi, mutta joskus on vaikeata ottaa kantaa!

 

YHTEISÖLLISYYS

– ilmenee ajan kanssa, kun tutustuu ihmisiin esim. ruokailu on hyvä tilaisuus jutella ja tutustua

– päivä alkaa aamukokouksella, jossa läsnäolijoiden läpikäynti luo mahdollisuuden auttamiseen yli yksikkörajojen

– viikoittainen Klubikokous antaa jokaiselle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin kaikille

– juhlapyhien sekä jäsenten merkkipäivien juhlistaminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta

=> kehitettävää: siirtyminen yksiköstä toiseen ei ole niin helppoa, yksiköt ovat edelleen suht erillään toisistaan

 

 

Millainen Klubitalo on 5 vuoden kuluttua? herätti mielenkiintoisen keskustelun, jossa esiin nousivat moninaiset asiat.

Klubitalo tunnettuutta lisätään kiinnittämällä huomiota paikalliseen verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa. Tämä kehitettävä yhteistyö tuo uusia jäseniä Klubitalolle sekä lisää siirtymätyöpaikkojen määrää. Klubitalo keskittää voimavaroja mahdollistaakseen jäsenten omien voimavarojen käytön, osaamisen ja kokemuksen. Klubitalossa jokainen ottaa vastuun sanoistaan, teoistaan ja toimii yhteisön parhaaksi. Tehdään töitä hartiavoimin sen eteen, että Klubitalo saadaan Tampereen kartalle erittäin potentiaalisena kohtaamispaikkana, joka luo mahdollisuuksia jäsenille olla osallisena tai edetä yksilöllisen polun mukaan elämässä eteenpäin.

 

Toisenlainen näkökulma arkeen

Klubitalolla jäsen saa olla, niin kauan kuin itse haluaa. Olemme innoissamme ja onnittelemme myös niitä jäseniä, jotka lähtevät opiskelemaan, työelämään tai oman henkilökohtaisen valinnan mukaan haluavat tehdä jotakin muuta ja kokeilla uusia asioita. Klubitalolta saa myös siirtyä eteenpäin.  Ovi on aina Klubitaloon auki jäsenille ja mielellämme juomme kupin kahvia vaihtaen kuulumisia!

 

Olen ollut Klubitalon johtajana kohta 4 kuukautta. Olemme kokeneet yhteistä iloa, onnistumisia ja myös luopumisen surua. Luonnollisesti muutostilanteet aiheuttavat monenlaista myllerrystä.

 

Jo ennen tuloani Klubitaloon siellä oli alkaneet isot muutokset. Työyksikköjen fyysiset tilat muuttuivat ja henkilökuntaa oli vaihtunut. Vieläkään ihan kaikki fasiliteetit eivät ole kohdillaan, mutta pikkuhiljaa saamme valmista. Bänditila siirtyy lähiaikoina uuteen sille rakennettuun huoneeseen. Datakaapelipistokkeita vedetään tietokoneille.

 

Edelleen meillä on kehitettävää monella tasolla. On kuitenkin ollut tärkeä huomata, että kun asiat päätetään yhdessä Klubikokouksessa ja niistä keskustellaan avoimesti kuten kuuluu, saavutetaan yhteinen ymmärrys ja yhteinen päätös. Kaikista tämän kevään suurista asioista: jäsenten kulukorvauskäytännön muuttaminen, jäsenten omavastuuosuuksien nousu ja kaikille niin tärkeän Iitin kesäleirin toteutuminen, valmisteltiin talousvaliokunnassa ja sen jälkeen tuotiin Klubikokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.  Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kunnioitus Klubitalolla toteutuu.

 

On ollut ilo saada Klubitaloon uusia jäseniä ja huomata, kuinka Klubitalossa pidempään olleet jäsenet auttavat ja kertovat Klubin tavoista opastaen uusia jäseniä työpainotteisessa päivässä. Meiltä löytyy hurjan paljon taitoa ja vahvuuksia, joita voimme käyttää toinen toisemme hyödyksi. Iloitaan ja innostutaan yhdessä näistä mahdollisuuksista.

 

Käytän tässä myös tilaisuuden kutsua jäseniä työryhmään, jossa lähdetään rakentamaan Klubitalon pitkäntähtäimen suunnitelmia konkreettisella tasolla. Vetäise hihasta ja kerro innostuksesi osallistua mukaan. Osallistujalista tulee respan kansioon, niin ilmoittautuminen onnistuu sitäkin kautta. Samalla muistutan syksylle suunnitellusta vertaisryhmänohjaajakoulutuksesta, jota on kyselty. Se järjestyy ja sen ilmoittautumislomake löytyy niin ikään respasta, päivämäärät ja ajankohdat selviävät myöhemmin.

 

Kunnioittavasti,

Hanna, Näsinkulman ja Walonkulman Klubitalojen johtaja

Klubilehti on luettavissa

Ohessa on uusin Klubilehti olkaa hyvät!

Näsinkulman Sanomat

 

Tämä oli myös ensimmäinen lehti Sopimusvuori ry:n toiselle Klubitalolle, joka on avannut ovensa syyskuussa 2017.

Lehdet on teknisesti toteutettu erillisinä ja siksi ne eivät ole samassa tiedostossa.

Walon Pisaroita

Hyvää Helatorstaita!

Jäseneksi Klubitaloon

Jäsentutustujat toivotetaan tervetulleeksi keskiviikkoisin klo 11 tutustumaan taloon ja toimintaan. Muista ilmoittautua!

Uusia jäseniä mahtuu mukaan Näsinkulman Klubitalon työpainotteiseen arkeen.

Jäseneksi liittyminen on ilmaista. Talossa saat tehdä oman osaamisesi ja mielenkiintosi mukaan erilaisia työtehtäviä. Ne voivat liittyä talon siisteydestä huolehtimiseen, viestintään ja tiedotukseen. Voit olla myös valmistamassa lounasta ja huolehtimassa kahviosta ja sen tarjoiluista. Mahdollisuus on myös omien vahvuuksiesi mukaan ohjata erilaisia ryhmiä tai järjestää tapahtumia.

Jokaiselle löytyy oma paikka käyttää omia voimavaroja toisten hyödyksi. Tule mukaan!

Tilkkeen kuulumisia

Näsinkulman Tilke oli viime perjantaina 20.4. Tampereen kaupungin nuorille tarkoitetussa Mind Your Business-tapahtumassa. Oli hyvä meininki!

Tilkkeeltä tervehdys!!

Tänään Tilkkeellä Kevättä rinnassa taideryhmä, musaryhmä ja ryhmä Australian klubitalo koulutukseen halukkaille käynnistyy. Lisäksi uusi ihana opiskelija aloitti harjoittelun Tilkkeellä:)

Viikko täynnä tunnelmaa

Laskiaistiistaina tehtiin retki Hiedanrantaan. Upea paikka ympäristöineen, joka antaa voimavaroja monella tapaa. Kartanokahvila Mielihyvin tarjoili herkulliset pullat ja kartanomiljöö rauhoittaa tunnelmallaan.

Siinäpä oiva paikka käydä juomassa mitalikahvit.