Palveluihin

Ihmisten erilaiset tarpeet ovat lähtökohtamme ja pyrimme löytämään ratkaisuja niiden tyydyttämiseksi. Palvelemme kaikkia sosiaalisissa ja mielenterveydellisissä haasteissaan tukea tarvitsevia riippumatta iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Kaikissa palveluissamme huomioidaan laatu- ja vaikuttavuus -näkökulmat ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään valittujen mittareiden avulla.

 

Jäsenyhteisöt Näsinkulman Klubitalo ja Walonkulman Klubitalo

Klubitalon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa mielenterveyden haasteita kohdannut henkilö, joka haluaa kuntoutua osallistumalla omien voimavarojensa mukaisesti klubitalon työtehtäviin. Toivomme klubitalon jäseniltä valmiuksia vertaistuen jakamiseen. Klubitalojen toiminta on asiakkaalle maksutonta, lukuun ottamatta edullista omakustanteista lounasta. Näsinkulman Klubitalon toimintaan osallistuminen edellyttää muilta kuin tamperelaisilta oman kunnan maksusitoumusta. Kummassakin klubitalossa järjestetään viikoittain jäsentutustujainfo, johon osallistumalla saa lisätietoa klubitalon jäsenyydestä. Tarkemmat ajankohdat ja tietoa tutustumiskäytännöistä löydät klubitalojen sivuilla.

 

Hiedanranta, Kaarisilta, Kanava, Sorina ja Verstas: Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on luoda väyliä työhön ja koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Sopimusvuori ry:n yksiköissä on mahdollisuus osallistua joko työhön ja koulutukseen suuntaavaan kuntouttavaan työtoimintaan, osallisuutta tukevaan kuntouttavaan työtoimintaan tai sosiaaliseen kuntoutukseen.

Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön ja koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun seuraavan vuoden aikana. Palveluun hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen (TYPA) kautta. Osallisuutta vahvistava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille, joilla on elämänhallinnan ja toimintakyvyn rajoitteita ja siihen hakeudutaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön kautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville maksetaan 9 euron korvaus työtoimintapäivältä, lisäksi palveluun sisältyy maksuton aamiainen, lounas ja kahvi sekä bussikorttiraha (49,90 eur/kk).

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan palvelun käyttäjän elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset työikäiset asiakkaat, joille kuntouttava työtoiminta ei ole oikea-aikainen palvelu tai jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä. Sosiaaliseen kuntoutukseen hakeudutaan oman kunnan aikuissosiaalityön kautta. Sosiaalinen kuntoutus on osallistujalle maksutonta, lisäksi palveluun sisältyy aamiainen, lounas ja kahvi sekä bussikorttiraha (49,90 eur/kk).

 

Palvelukeskus Sorina: 65 vuotta täyttäneiden mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta

Palvelukeskus Sorinassa on lisäksi tarjolla 65 vuotta täyttäneille mielenterveyskuntoutujille virikkeellistä päivätoimintaa, jota ohjaavat ammattilaiset sekä hoiva-alalle suuntaavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Päivätoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Palvelukeskus Sorinan johtaja Leena Valkamaan: puh. 044 4554 731 / leena.valkama@sopimusvuori.fi.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Lisätietoja löydät yksiköt otsikon alta ja näistä PDF-esitteistä:

Hiedanranta elokuu 2020

Kaarisilta elokuu 2020

Kanava elokuu 2020

Sorina elokuu 2020

Verstas elokuu 2020

Näsinkulma elokuu 2020

Walonkulman Klubitalo esite 2020