Kohti kestävää Sopimusvuorta : Keke- seminaari 30.3.2023

Kierto-hanke kutsui kaikki Sopimusvuoren yksiköt Hiedanrannan kartanolle Kestävän kehityksen seminaariin torstaina 30.3. Kutsu tavoittikin sekä Tampereen että Hämeenlinnan sopimusvuorelaiset, ja paikalle saapui sekä henkilökunnan että asiakkaiden edustajia salin täydeltä. Aihe on varsin ajankohtainen Sopimusvuoressa, jonka strategiassa kestävyys on yksi neljästä kulmakivestä.

          Tutkimusten mukaan joka neljäs suomalainen on kokenut ilmastoahdistusta, lausui toiminnanjohtaja Christa Rajanti alkupuheenvuorossaan. – Hyvä keino ahdistuksen lievittämiseen on kuitenkin erilaiset kestävää kehitystä edistävät teot.

Ja niitähän päivän aikana keksittiin. Aamupäivällä jokainen yksikkö piti oman esityksen siitä, miten he jo nyt huomioivat kestävän kehityksen periaatteet toiminnassaan. Esityksissä tuotiin esiin mitä moninaisimpia kestäviä tapoja, ja vaikuttikin siltä, että nämä ovat yksiköissä varsin hyvin hallussa. Ekologisen kestävyyden lisäksi yksiköt ovat huomioineet myös sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden ulottuvuuksia. Yhteistä yksiköille oli esimerkiksi se, että niissä kaikissa pidetään tärkeänä turvallisen ja tasavertaisen yhteisön luomista. Lisäksi huomiota on kiinnitetty mm. sukupuolineutraaleihin wc-tiloihin, tavaranvaihtohyllyihin, ylijäämäruuan hyödyntämiseen ja kasvisruuan tarjoamiseen. Ajankohtaisena asiana mielessä ovat olleet myös kevään eduskuntavaalit, joissa on käyty äänestämässä porukalla. Näinkin monipuolisia voivat siis kestävän kehityksen teot olla.

Keskittymistä vaativan aamupäivän jälkeen nautittiin Kanavan työvalmennusyksikön valmistama maittava kasvislounas. Jälkiruuaksi oli kahvit, joiden kaveriksi kartanokahvila Mielihyvin oli loihtinut maittavat porkkana- ja mariannekakut.

Iltapäivä taas oli omistettu yksiköiden omalle työskentelylle kestävän kehityksen toimenpidesuunnitelmien parissa. Jokainen yksikkö sai asettaa omat tavoitteensa ja suunnitella omaan toimintaan sopivia keinoja edistää kestävää kehitystä. Ilahduttavan moni oli saanut inspiraatiota toisten yksiköiden toiminnasta, ja moni suunnittelikin esimerkiksi tavaranvaihtohyllyn perustamista. Työskentely osoitti, miten pienillä teoilla kestävää kehitystä voi edistää, kunhan kaikki sitoutuvat tavoitteisiin ja ohjeet ovat selkeät. Lisäksi toki tarvitaan myös koko organisaation laajuisia päätöksiä, ettei kaikki vastuu jäisi yksilöiden harteille.

 

Mitä on kestävä kehitys ja kiertotalous?

Kestävä kehitys jaetaan usein ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävän kehityksen osa-alueisiin. Käsite siis on laaja: se viittaa kaikkeen sellaiseen jatkuvaan ja ohjattuun yhteiskunnalliseen muutokseen, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kiertotalous taas viittaa talousjärjestelmään, jossa luonnonvarojen käyttö ja kasvihuonepäästöjen syntyminen sovitetaan maapallon kantokyvyn rajoihin. Nimensä mukaisesti kiertotaloudessa pyritään siihen, että materiaali kiertää mahdollisimman pitkään, jolloin suoraan luonnosta otettavien eli niin kutsuttujen neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee. Tällä hetkellä kierrätykseen päätyy edelleen vain noin 10 % jätteestä, joten tekemistä riittää ennen kuin kiertotalouden periaatteet toteutuvat yhteiskunnassamme.

 

Lisätietoa aiheesta löydät Kierto-hankkeen verkkosivuilta www.kiertotaloudestakasvua.fi.