Kiinnostaako sinua ryhmänohjaus? Haluatko oppia paremmaksi tiimityöskentelijäksi? Sopisiko sinulle työ ihmisten parissa? Haluatko luoda verkostoja ja tehdä yhteistyötä niissä? Kiinnostavatko kasvatus- ja ohjausalan opinnot?

Ohjurissa pääset tutustumaan ohjausalaan käytännössä: pajalla työtehtävät koostuvat ryhmien ja vapaa-ajan toiminnan ohjaamisesta. Ryhmiä ohjataan Sopimusvuoren yksiköissä sekä tulevaisuudessa myös kotijärjestömme ulkopuolella.

Työtoimintapäivien aikana opetellaan ja harjoitellaan ryhmänohjaustaitoja ja -menetelmiä, suunnitellaan ryhmiä ja ohjataan niitä sekä osallistutaan tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi pajalla pääsee mukaan kehittämään ja markkinoimaan pajan toimintaa. Pajalla työskennellään 3–4 päivänä viikossa, 4–6 tuntia päivässä. Päivistä yksi on menetelmäpäivä, jolloin kokoonnumme kaikki yhteen perehtymään ohjaustyössä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin.

Ohjurissa ei tarvitse jäädä yksin, vaan valtaosa työstä tehdään ajoittain vaihtuvissa työpareissa ja ryhmissä. Yksilöäkään ei unohdeta, vaan jokaisen pajalaisen vahvuuksille löytyy kyllä tilaa ja saat pajan ohjaajalta tarpeen mukaan myös yksilöohjausta.

Pajalta saa myös potkua opintoihin, sillä siellä tutustutaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon opintosisältöihin opinnollistamisen kautta.
Saat pajalta osaamistodistuksen. Pajalla voi myös suorittaa näytön tutkinnon osasta Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, jos se tukee tavoitteitasi ja yhteistyöoppilaitoksemme hyväksyy sinut näyttötutkintoon.

Kuinka pääset mukaan Ohjuriin?

Voit hakeutua pajalle, jos olet työtön työnhakija tai saat esimerkiksi kuntoutustukea.

Työttömänä voit hakeutua meille Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden kautta. Sovi myös aina tutustumiskäynti Kanavaan pajan ohjaajan kanssa. Palvelu on sinulle maksutonta ja palvelussa ollessasi olet oikeutettu ilmaiseen ruokailuun sekä aamiaiseen tai iltapäiväkahviin työtoimintapäivinäsi. Lisäksi sinulla on oikeus Tampereen kaupunkiliikenteen bussikorttiin sekä työtoimintapäiviltä työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta maksettavan 9€ kulukorvauksen.

Kuntoutustuelta tai sairauslomalta voit hakeutua pajalle sosiaaliseen kuntoutukseen. Ole silloin ensin yhteydessä Ohjurin ohjaajaan, jotta pääset tutustumaan pajan toimintaan. Päätökset sosiaalisesta kuntoutuksesta tekee Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö.