Sopimusvuori Ry kotisivu

Toiminta

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on suunnattu työikäisille mielenterveys- ja/tai päihdepalvelujen käyttäjille, osatyökykyisille ja/tai alle 65-vuotiaille eläkkeellä oleville henkilöille.

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden lisääntyminen. Kuntoutustoiminta on tavoitteellista, arjen toimintaa ja elämänhallintaa tukevaa. Keskeisinä menetelminä Kaarisillassa ovat pajatoiminnat, erilaiset yhteisöllisyyden muodot sekä ryhmätoiminta.

Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuminen on asiakkaalle maksutonta. Käyntipäiviä voi olla 1 – 5 / vko. Käyntipäiviin sisältyy aamupala, lounas sekä kahvit. Lisäksi asiakas saa bussikorttirahan.

Osallisuutta vahvistava kuntouttava työtoiminta

Osallisuutta vahvistavan kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille, joilla on elämänhallinnan tai toimintakyvyn rajoitteita. Tavoitteena on edistää asiakkaan osallisuutta ja työelämätaitoja.

Tuemme asiakasta elämänhallistaan liittyvissä asioissa. Kannustamme terveisiin elämäntapavalintoihin sekä itsestä huolehtimiseen. Tuemme asiakasta sähköisten palvelujen käytössä sekä ohjaamme tarvittaessa erilaisten sosiaali-, terveys- ja muiden palveluiden piiriin.

Kaarisillassa räätälöidään yksilöllisesti kullekin asiakkaalle sopivat työtehtävät. Tarjolla on avustavia tehtäviä eri aloilta, kuten siivous- ja ruokahuollontehtäviä sekä ryhmien ja retkien apuohjaajina toimimista. Lisäksi asiakas voi osallistua pajatoimintoihin ja monipuoliseen ryhmätoimintaan.

Työtoimintapäiviä voi olla 1 – 4 viikossa, 4 t/päivä. Osallistuminen on maksutonta ja käyntipäiviin sisältyy aamupala, lounas sekä kahvit. Asiakas saa työtoimintapäiviltä 9 euron suuruista ylläpitokorvausta sekä bussikorttirahan.

 

Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta

Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttavatyötoiminta on tarkoitettu niille työttömille työnhakijoille, jotka tähtäävät työhön tai koulutukseen tai muuhun työllisyyttä edistävään palveluun seuraavan vuoden kuluessa.

Asiakkaan kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa työllisyyspalveluissa asiakkaan kanssa tehty suunnitelma, jota päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa Kaarisillassa. Tehtävät räätälöidään asiakkaan suunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Kaarisillassa on tarjolla tehtäviä muun muassa sosiaali- ja terveysalasta, siivouksesta, viestinnästä ja markkinoista kiinnostuneille. Työhön ja opiskeluun tähtäävässä kuntouttavassa työtoiminnassa voi ohjaajan tuella harjoitella muun muassa itsenäistä ryhmien pitämistä sekä arjen asiakastyötä. Lisäksi tarjolla on pajatoimintoja, sekä keittiö- ja siivousalan tehtäviä.

Työtoimintapäiviä voi olla 1 – 4 viikossa, 4-6 t/päivä. Osallistuminen on maksutonta ja käyntipäiviin sisältyy aamupala, lounas sekä kahvit. Asiakas saa työtoimintapäiviltä 9 euron suuruista ylläpitokorvausta sekä bussikorttirahan.