Sopimusvuori Ry kotisivu

Maahanmuuttajille

Uutta Kaarisillassa!

Kaarisillassa starttasi lokakuussa-19 kahden kuukauden pituinen Maahanmuuttajien toimintakyvyn ja osallisuuden ryhmä, jonka tilaajana on Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö ja Maahanmuuttajien osaamiskeskus. Ryhmä kokoontuu viitenä päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Ryhmä sisältää suomen kielen opetusta kuusi tuntia viikossa viiden hengen pienryhmissä suomen kielen opettajien luotsaamina. Ryhmätyöskentely tapahtuu kuntoutuksen ja kielenopetuksen yhteistyönä ja etenee neljän teemajakson ajan.
Kielen opiskelun lisäksi tämä ryhmä tarjoaa psykososiaalista tukea ja työvalmennusta keskittyen arjen hallintaan, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisten verkostojen laajentamiseen sekä koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan osalliseksi pääsemiseen. Tämän ryhmän toiminnallisen puolen ohjaajana toimii Kaarisillan työhön valmentaja.

Kaarisillassa jatkaa myös entuudestaan tuttu suomen kielen ryhmä torstaisin ja perjantaisin kahden suomen kielen opettajan ohjaamana.

Kuvassa maahanmuuttajaryhmän kartta.