Sopimusvuori Ry kotisivu

YHTEISTYÖLLÄ SE SUJUU JA PAISTAA SE AURINKO RISUKASAANKIN

Olen jo pitkään halunnut kirjoittaa yhteisöllisyydestä, joka on yksi merkittävimmistä yhteiskuntajärjestelmän tukijaloista. Rakennusaineena yhteistyö on tärkeä elementti, ja sen toimivuus on meistä ihmisistä kiinni.
Yhteisöllisyys on paljon muutakin. Yhteisöllisyyden tukeminen yhteisistä varoista kaikin tavoin ehkäisee parhaiten syrjäytymistä. Se torjuu myös yksinäisyyttä, masennusta ja auttaa sosiaalisen kanssakäymisen puutetta konkreettisesti kasvokkain.
Yhdessä tekeminen ja ylipäätään oleminen kannustaa antamaan ihmisen voimavaroja yhteydeksi toisiin, ja siten se toimii vastavuoroisesti liimana pitääkseen yhteiskuntia pystyssä ilman kaaosta, niin ydinperheissä kuin työyhteisöissä.
Niinpä sen kokonaismerkitys on laaja, sillä se koostuu koko maan kattavista hyödyllisistä verkostoista. Yhteisöistä ja suvuista koostuu kokonaisia kansoja. Verkostot jakavat näkymättömiä energiavirtoja toinen toisilleen. Elinvoima näkyy ihmisissä, jotka työskentelevät rinnakkain yhteisen hyvän eteen kukin voimiensa ja taitojensa mukaan.
Omalta kohdaltani voin sanoa, että Kaarisillan yhteisö on antanut minulle rautaista vertaistukea, ja pahan paikan tullessa voin tukeutua kultaisen sydämmen omaaviin ja sympaattisiin vieressäkulkijoihin. Siitä lämmin kiitos !
Tyytyväisenä päivään menen rauhallisin mielin nukkumaan, kun tiedän kuuluvani johonkin. Ja mikä parasta yhdessä tekeminen voimaanuttaa minut voittamaan tulevat koettelemukset !

Kirjoitti Kaarisillan tiimiläinen AM 3.2 2020