Sopimusvuori Ry kotisivu

Uutta toimintaa Kaarisillassa!

Kaarisillassa alkaaa lokakuussa -19 kahden kuukauden pituinen Maahanmuuttajien toimintakyvyn ja osallisuuden ryhmä, jonka tilaajana on Tampereen kaupungin aikuissosiaalityö ja Maahanmuuttajien osaamiskeskus. Ryhmässä on kymmenen maahanmuuttajaa ja se kokoontuu viitenä päivänä viikossa neljä tuntia kerrallaan. Ryhmä sisältää suomen kielen opetusta kuusi tuntia viikossa viiden hengen pienryhmissä suomen kielen opettajien luotsaamina.

Ryhmässä kieltä opetetaan teemoittain ja teemat viedään eri käytännön tilanteisiin.
Kielen opiskelun lisäksi ryhmä tarjoaa psykososiaalista tukea ja työvalmennusta keskittyen arjen hallintaan, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisten verkostojen laajentamiseen sekä koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan osalliseksi pääsemiseen. Ryhmän toiminnallisen puolen ohjaajana toimii Kaarisillan työhönvalmentaja.

Kaarisillassa jatkaa myös jo pari vuotta toiminut, entuudestaan tuttu kieliryhmä torstaisin ja perjantaisin kahden suomen kielen opettajan ohjaamana.