Sopimusvuori Ry kotisivu

Strategiapalaveri 2019.

 

Hiedanrannan Citykauris tässä moi!

 

Tiistaina 5.11 Sopimusvuori ry. järjesti Metson pääkirjastolla strategiapalaverin kaikille yksiköilleen. Strategialla pyritään siis saavuttamaan tavoitteita. Yksiköt saivat kertoa vuorollaan omista tavoitteistaan ja toiveistaan tulevaisuutta varten.

Ensimmäisen puheenvuoron sai Kaarisillan yksikkö Hervannasta, joka viettää 20-vuotispäiviä tänä vuonna. Kaarisillassa toimii Nätiks-paja, eri yksiköiden välilläkin liikkuva kauneushoitola ja kampaamo. Heidän tavoitteenaan olisi kehittää ja laajentaa toimintaa yhä pidemmälle. He nostivat myös esiin maahanmuuttajien uuden ryhmätoiminnan, johon sisältyy esimerkiksi suomen kielen opiskelu. He ovatkin tehneet yhteistyötä maahanmuuttajien kanssa jo vuodesta 2003 lähtien. Lisäksi heidän tulevaisuuden toiveisiinsa kuuluu oma video-/valokuvauspaja. Kaarisillan esittelijät kertoivat myös toimintaansa liittyvistä arvoista. Heidän yksikössään halutaan kuulla ja kohdata asiakkaita ymmärtäväisesti. He nostivat esiin keskinäisen tasa-arvoisuuden, optimismin kautta syntyvän toivon sekä osallistumisen myötä heräävän avoimuuden.

Seuraavaksi oli vuorossa Walonkulman Klubitalo Hämeenlinnasta. Heidän toimintansa on työpainotteista. Henkilökunta ja asiakkaat tekevät tiiviisti yhteistyötä. He kertoivat eristäytymistä ehkäisevästä toiminnastaan. Walonkulmassa kaikki saavat osallistua omina itsenään. Heidän toiminnalleen tärkeitä teemoja ovat tasavertaisuus, mikä syntyy yhteistyötä tekemällä. Avoimuus, mikä edistää eristäytymisen ehkäisevää toimintaa. Huumori ja Lämpö.

Seuraavana vuorossa olikin meidän Hiedanrannan yksikkö. Myöskin meidän yksikön toiminta on työpainotteista. Asiakkaiden tukena on aina mukana ammattitaitoiset ohjaajat. Tätä kautta syntyy työskentelemistä tukeva rakenne. Myös lähituotanto on osa Hiedanrannan toimintaa. Lielahden kartanon läheisyydessä sijaitsee yhteisöllinen Syötävä puisto, jonka toiminta siirtyi äskettäin Sopimusvuori ry:lle. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijat tekevät lähiyhteistyötä yksiköidemme kanssa. Tätä kautta he saavat kätevästi käytännön kokemusta ja kartuttavat samalla opintopisteitään. Sekä asiakkaiden että henkilöstön hyvinvointi on meillä tärkeää. Myös mielenterveystyö on meidän yksikössä tärkeässä roolissa, jonka kautta henkilöstön sekä asiakkaiden henkinenkin hyvinvointi kohenee.

Sitten vuoroon tuli nuorille suunnattu Verstas. He nostivat esiin stigmoja vähentävän toimintansa, johon sisältyy mielenterveydellinen hyvinvointi, syrjinnän ehkäiseminen, positiivisuuden korostaminen työelämässä ja kaikenlaisessa kanssakäymisessä. He lähtevät mielellään taiteen kautta liikkeelle. Arjen taide ja oman ilmaisun löytäminen ja sitä kautta myös uusien taitojen löytäminen. Heille on tärkeää, että kaikilla asiakkailla on turvallinen olo. Verstaslaiset haluavatkin vastata asiakkaittensa tarpeisiin mahdollisimman monipuolisesti. Näin he edistävät henkilökohtaisten voimavarojen löytämistä. Heillä on Pelipaja nimeltä Shift, jonka nuorille suunnattua ryhmätoimintaa he pyrkivät aktiivisesti edistämään ja vakinaistamaan. He kertoivat myös kansainvälisestä Erasmus-projektistaan, jonka kautta he ovat tehneet yhteistyötä esimerkiksi irlantilaisten vaihto-oppilaiden kanssa.

Seuraavaksi strategiaansa esitteli Näsinkulman klubitalo. He puhuivat toipumisorientaatiosta, jolla pyritään esimerkiksi painottamaan ihmisen omia voimavaroja. Tämä vaikuttaa tekemiseen positiivisesti ja synnyttää hyviä tuloksia tulevaisuutta ajatellen. Heille on myös tärkeää, että ihmiset saavat paremman mahdollisuuden opiskelu- ja työelämässä. Asiaan liittyy oleellisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, mihin heidän tiivis porukkansa pyrkii.

Sitten oli Kanavan vuoro. Heidän toimintansa pohjautuu koulutukseen työelämää varten. Heillä onkin monipuolinen kattaus erilaisia työtehtäviä, esimerkiksi puutyöt, keittiötoiminta, markkinointi ja viestintä sekä kädentaidot ja pesulatoiminta. He nostivat esiin kuntoutustoiminnasta syntyvän hyvinvoinnin ja luottamuksen, jonka kautta asiakkaiden motivaatiokin samalla kohenee.

Viimeisenä mutta ei tietenkään vähäisimpänä oli vuorossa Sorinan yksikkö. He näkevät asiakkaansa yksilöinä ja kannustavat avoimuuteen ja rohkeuteen kokeilla erilaisia asioita. He mainitsivat voimaannuttavan toiminnan, mikä liittyy ihmisen hyvinvointiin ja sen lisäämiseen esimerkiksi erilaisten kokemuksien kautta. Se auttaa myös pääsemään kohti henkilökohtaisia tavoitteita. He nostivat esiin asiakkaittensa moninaisuuden ja keskinäisen työskentelyn, josta kaikki hyötyvät. Heillä on Hoivispaja, hoitotöistä kiinnostuneille. Sorinalla on myös Ohjuripaja, kasvatusalasta kiinnostuneille.

Monet yksiköt nostivat esille Sopimusvuoren toimintamallin, joka koostuu kolmesta pääosioista, Lähellä – kuntoutuspalvelut, jotka toimivat Sopimusvuoren keskiössä, vastaamalla asiakkaiden tarpeisiin. Lämmöllä – tuotteet ja palvelut, työtehtävien kautta muodostuva työvalmius ja sen kehittäminen. sekä Mielihyvin – vaikuttamis-, tutkimus- ja vapaaehtoistyö ja kehittämistoiminta.

Henkilöstön lisäksi paikalle saapui myös iso joukko eri yksiköiden asiakkaita. Heitä oli mukana myös itse esittelytilanteissakin. Halusivat kertoa omin sanoin yksiköstään. Se mielestäni kuvaa hyvin tämän toiminnan toimivuutta. Kuinka asiakkaat ja henkilökunta tekevät yhteistyötä.

Lopuksi haluaisin sanoa vielä henkilökohtaisella tasolla, että täällä Hiedanrannan Konttuurissa olen päässyt oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni työskentelemään asioiden parissa, joista oikeasti pidän ja joista olen kiinnostunut. Tarkoitan nyt lähinnä valokuvaamista ja kirjoittamista, joita olen päässyt oikein kunnolla harjoittamaan. Ja saanut vielä hyvin kiitostakin. Se on tehnyt hyvää ei niin vahvalle itsetunnolleni. Ehkä harjoitus tekee vielä mestarin. 😊