Sopimusvuori Ry kotisivu

Hiedanrannasta kiinteistöhuollon ammattilaiseksi

Kevään koittaessa todenteolla, toukokuun toisella viikolla 12 osallistujaa aloitti Hiedanrannan kiinteistöhuollon työpajan yhteyteen kehitetyn Talkkaripajan. Heillä on tavoitteenaan saada suoritettua Kiinteistöhuollon osatutkinto kauniilla Lielahden kartanon alueella. Osatutkinto käsittelee piha- ja ulkoalueiden kunnossapitoa. Koulutus järjestetään Sopimusvuori ry:n Hiedanrannan yksikön tuottamana ja yhteistyökumppaneina toimii Tampereen työllisyyspalvelut ja Tredu.

Koulutuspaikkoina toimivat koko Lielahden kartanon alue ja puisto, sekä Nottbeck -suvun hautausmaa. Lisäksi työelämälähtöistä harjoittelua tarjoaa kahden asumispalveluyksikön piha-alueet. Tarkoitus on kolmen kuukauden koulutuksen aikana oppia piha- ja ulkoalueiden hoidon suunnittelua asiakaskohteessa, huolehtimaan kiinteistön ympärivuotisesta piha- ja ulkoalueiden hoidosta, toimimaan asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä, noudattamaan työ- ja asiakasturvallisuutta ja arvioimaan omaa toimintaansa.

Tutkinnon sisällön harjoittelussa painotetaan käytäntöä. Koulutuksen aikana suoritetaan EA1, Tieturvakortti ja Työturvallisuuskortti. Korttikoulutukset suoritetaan samaan aikaan muun koulutuksen kanssa. Koulutusjakson päätteeksi järjestetään tutkintotilaisuus, jonka oppilaitoksen opettaja ja työelämäasiantuntija arvioivat.

Osalla osallistujilla koulutus sisältyy kuntouttavaan työtoimintaan. Osallistujat saavat koulutuksen ajalta Tampereen kaupungin joukkoliikenteen kuukausikortin sekä päivittäisen ruokailun. Toimintaan osallistuvat saavat myös yhdeksän euron ylläpitokorvauksen.

Onnea osallistujille toivottaa Hiedanrannan Citykauris