Yhdistys

Sopimusvuori ry on Tampereella vuonna 1970 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, joka tekee työtä mielenterveyden haasteita kohdanneiden kansalaisten elämänlaadun, sosiaalisen aseman ja hoitomahdollisuuksien parantamiseksi. Nimensä Sopimusvuori ry sai Tampereen Vaakonkadulta, jossa sijaitsi yhdistyksen ensimmäinen toimipiste, mielenterveyskuntoutujien asumisyhteisö. Alueen asemakaavasta löytyi Sopimusvuori-niminen paikka, jossa entisaikaan istuttiin käräjiä. Sopimusvuoren toiminta-ajatus perustui yhteisöllisyyteen, joten nimeä pidettiin hyvänä symbolina toiminnalle, jonka päätöksenteossa koko yhteisö on mukana.

Sopimusvuori ry on toiminut mallina ja edelläkävijänä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen kentällä. Se on ensimmäinen Suomeen perustettu mielenterveyskuntoutusyhdistys, joka toimi terapeuttisen yhteisön periaattein. Ideologian taustalla oli voimakas halu purkaa sairaalakeskeisyyttä, joka 70 -luvulla hallitsi mielenterveyskuntoutusta. Vuonna 1977 uusittuun mielisairaslakiin tuli maininta Sopimusvuoren kehittämistä kuntoutusyhteisöistä. Laki velvoitti terapeuttisen yhteisön toimintamallien leviämistä psykiatrisessa sairaanhoidossa. Vuodesta 1991 asti Sopimusvuori on toiminut kodinomaisen dementiahoitotyön edelläkävijänä. Tällä hetkellä Sopimusvuori ry on osa laajaa ja monipuolista sosiaalipsykiatristen yhdistysten kansallista ja kansainvälistä verkostoa.

Sopimusvuori ry:n arvot kiteytyvät ihmisarvon kunnioittamiseen ja sen toteutumisen edistämiseen joka tilanteessa. 2010-luvulla yhdistyksen keskeisenä viitekehyksenä on toipumisorientaatio (recovery). Toipumisorientaatiossa on kyse kansalaisoikeuksista, mielekkäästä elämästä, osallisuudesta ja kanssakulkijuudesta. Lähestymistavan tavoitteena on tukea ihmistä saavuttamaan ja ylläpitämään itselle merkityksellistä ja tyydyttävää elämää sairauden oireista tai toimintakyvyn puutteista huolimatta. Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitto on määritellyt neljä toipumisorientaation keskeistä elementtiä. Ne ovat toivo, osallisuus, toimijuus ja kohtaaminen.

Asiakkaiden unelmat ja toiveet, näkemykset ja kokemukset, yhteinen päätöksenteko ja viesti siitä, että jokainen on tärkeä omana itsenään muodostavat pohjan arjen työllemme. Sopimusvuori ry haluaa edistää positiivista mielenterveyttä, kansalaisten mahdollisuutta elää itsemääriteltyä, hyvää elämää mahdollisista sairauksista ja rajoitteista huolimatta sekä mahdollisuutta sosiaalisesti merkityksellisiin rooleihin ja yhteisön tukeen. Yhdistyksen toimintaa alusta asti leimannut innostus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus elää vahvasti avoimuutena uusille mahdollisuuksille, kokeiluille ja kumppanuuksille.

Yhdistyksessä korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenkokous. Mikäli tunnet kiinnostusta päästä vaikuttamaan siihen, mitä Sopimusvuori ry tekee nyt ja tulevaisuudessa tai haluat muulla tavalla osallistua tai tukea toimintaamme, olet lämpimästi tervetullut yhdistyksen jäseneksi.

Sopimusvuori ry hallitus 2018

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Vuonna 2018 hallitukseen kuuluvat:

Varsinaiset jäsenet: Arvola Ulla, Brandt Christina, Linnainmaa Pirjo, Nordling Esa, Ollikainen Kajsa, Pirkola Sami, Rauhala Leena ja Väänänen Juha-Matti.
Varajäsenet: Ryökäs Auli ja Torvinen Taija.
Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat kutsuttuina Christa Rajanti ja Katia Laakso.

Yhdistyksen jäseneksi voit tulla täyttämälla ja lähettämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen. Jäsenmaksu on 5€/ vuosi yksityishenkilöltä ja 50€/vuosi yhteisöiltä .

* Pakollinen kenttä