Sopimusvuori Ry kotisivu

KAJASTUS

Kajastuksen työpainotteinen päivä keskittyy vastaanoton, hallinnon sekä työ- ja opintotiimin tehtäviin. Päivän aikana jäsenet saavat kokemusta erilaisista tehtävistä kuten: jäsenten, vieraiden ja ruokailuilmoittautumisten vastaanotto ja puhelintiedusteluihin vastaaminen. Jäsenenä pääset myös harjoittelemaan toimisto-, kassa- ja kirjanpitotöitä sekä työskentelemään Passeli- ja Officen ohjelmilla.

Kajastuksessa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä jäsenten kanssa Walonkulman viestintää erilaisten kanavien kautta. Tiimin toimintaan kuuluu myös erilaisten tapahtumien ja esittelykäyntien järjestelyt sekä niihin osallistuminen.

Walonkulman jäsenenä sinulla on myös mahdollisuus osallistua työ- ja opintoryhmiin, jossa mietitään henkilökohtaista polkua omin voimavaroin opiskeluun tai työelämään. Siirtymätöihin liittyvät tehtävät ovat oleellinen osa työpainotteista päivää, jolloin keskitytään työelämän valmiuksien kehittämiseen.