Sopimusvuori Ry kotisivu

FAQ

Mitä on Klubitalotoiminta ja mihin se perustuu?
Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä Klubitalomallia, jonka toimintaa ohjaa 37 standardia. Laatusuosituksissa ilmaistut periaatteet ovat klubitaloyhteisön menestyksen kannalta keskeisessä asemassa autettaessa psyykkisesti sairastuneita ihmisiä tulemaan toimeen ilman sairaalahoitoa ja samalla saavuttamaan sosiaalisia, taloudellisia, koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita. Laatusuositukset toimivat myös jäsenten perusoikeuksien määrittelynä ja eettisenä ohjesääntönä henkilökunnalle, hallitukselle ja hallintoon osallistuville henkilöille. Laatusuositukset edellyttävät Klubitalon toimivan paikkana, joka kunnioittaa jäseniään ja antaa heille mahdollisuuksia. Lue lisää laatusuosituksista täältä: http://www.suomenklubitalot.fi/klubitalotietoa/laatusuositukset/

Miten jäseneksi ja kuinka se tapahtuu?
Jäseneksi liittyminen on ilmaista ja vapaaehtoista. Jäsenenä pääset osallistumaan Walonkulman tapahtumiin, reissuihin ja vaikuttamaan talon toimintaan sekä edustamaan Walonkulmaa talon ulkopuolella niin halutessasi.

Voit tutustua Walonkulman toimintaan niin monta päivää kuin sinulle on hyvä. Suosittelemme kuitenkin noin viittä tutustumiskäyntiä. Aluksi on hyvä miettiä, monta kertaa viikossa haluaisit käydä Klubitalolla? Muista että käyntejä voi aina lisätä, joten on hyvä aloittaa maltillisesti!

Mitä on työpainotteinen päivä Walonkulmassa?
– Walonkulman toiminta koostuu mielekkäistä työtehtävistä, monenlaisista ryhmistä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta
– Olemme matalan kynnyksen jäsenyhteisö, jonka ylläpitämiseen ja kehittämiseen kaikki jäsenet osallistuvat
– Jäsen voi osallistua toimintaan omien voimavarojensa ja kiinnostuksensa mukaan
– Jäsenelle ei makseta palkkaa eikä muuta korvausta tehdyistä tehtävistä vaan tekemisen avulla jäsen saa mielekkyyttä elämäänsä, voi parantaa omanarvontuntoaan sekä lisätä työelämän valmiuksiaan
– Walonkulmassa ei tehdä töitä ulkopuolisille vaan ainoastaan tehtäviä, joita klubitalo toimiakseen vaatii
– Työpainotteinen päivä toimii kolmessa tiimissä: Kajo, Loisto ja Sarastus
– Kullakin yksiköllä on oman toiminnan organisoimiseksi omia työryhmiä. Tällaisia työryhmiä ovat esimerkiksi työ- ja koulutustiimit, ruokalistan suunnitteluryhmä, talouskomitea jne.
– Yksiköissä saattaa olla erilaisia projekteja, joiden ympärille kootaan työryhmä. Muutenkin pari- ja ryhmätyöskentelyä suositaan klubitalolla, yksin ei tarvitse tehdä

Kuinka Walonkulma tukee jäseniään?
Walonkulma tarjoaa tukea sekä auttaa yhdessä etsimään vastauksia mikäli arjessa tulee eteen kysymyksiä esim. virallisten papereiden täyttämisessä, työ- ja kouluelämään liittyen tai tarvitset henkilökohtaista apua asioiden hoitamiseen.

Walonkulmassa myös suunnitellaan ja tehdään yhdessä reissuja ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin. Jäsen maksaa sovitun omavastuun, joka kuitenkin pyritään pitämään sen suuruisena, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua. Pyrimme myös tukemaan jäseniämme vapaa-ajan harrastuksissa erilaisten ryhmien muodoissa.

Mitä siirtymätyöt tarkoittavat ja kuinka siihen voi osallistua?

Siirtymätyön etuja jäsenelle:

Osallistuminen työelämään on tärkeä osa kuntoutumista. Työnteko luo omalta osaltaan pohjaa itsetunnolle ja elämänhallinnalle. Siirtymätyö auttaa jäseniä saamaan työkokemusta, lisäansioita ja tietoa omasta työkyvystä. Siirtymätyö voi toimia myös ponnahduslautana takaisin työelämään.
Lue lisää aiheesta: http://www.suomenklubitalot.fi/toiminta/siirtymatyoohjelma/

Siirtymätyön etuja työnantajalle:
– Rekrytointiprosessia ei tarvita
– Walonkulma järjestää työntekijän valinnan ja perehdytyksen työtehtäviin
– Työnantaja tekee lopullisen valinnan
– Osa-aikatyövoimaa tarpeen mukaan
– Ei poissaoloja
– Työhön perehtynyt sijainen ilman lisäkorvausta
– Motivoitunutta työvoimaa
– Yhteistyö Klubitalon kanssa luo myönteistä yrityskuvaa ja kertoo yrityksen yhteiskunnallisesta vastuusta

Mitkä asiat velvoittavat jäsentä?
Jäsenyys on vapaaehtoista, mutta talon sisäpuolella sitoudumme toimimaan talon yhteisten pelisääntöjen mukaan.
– Meillä saan olla minä, minua kuunnellaan ja kunnioitetaan
– Mitä meillä kuulet, näet ja sanot, jää talon sisälle
– Meillä asiat avataan, puretaan, kasataan ja päätetään yhdessä
– Meillä saa kysyä, pyytää tukea ja tukea toista
– Meillä ollaan tasavertaisia taustasta riippumatta
– Meillä jokaisen työ on arvokasta ja saat toimia kaikkien parhaaksi
– Meillä osallistutaan omien voimien ja taitojen mukaan
– Meillä annetaan kaikille työrauha, vapaus ideoida ja innostua
– Meillä kunnioitetaan jokaisen henkilökohtaista tilaa
– Meillä saa ilmaista itseään toisia kunnioittaen, matalan kynnyksen kautta kulkien

Aukioloajat
Ma- to 8.00-16.00
Pe 8.00-14.00
Ajoittain joudumme sulkemaan talon aikaisemmin, josta tiedotamme tiedotuskanaviemme kautta, esim. Facebook sivuiltamme löytyy ajankohtaista tietoa: https://www.facebook.com/walonkulman/.

Ruokailu Walonkulmassa?
Ruokailu ja kahvilan käyttö on ainoastaan Walonkulman Klubitalon jäsenten etu.

Ruokailu maksaa 3,50€ sis. lounaan, lisukkeen, kaksi juomaa, jälkiruoan ja jälkiruokakahvin tai -teen. Ruokailijat osallistuvat myös lounastehtäviin kuten kattaus, ruoan valmistus, rahastus, tiskaus jne.

Kahvilasta myydään tuotteita hinnaston mukaisesti sisäänostohinnan perusteella esim. kahvi 0,40€ ja tee 0,30€.