Sopimusvuori Ry kotisivu

Meidän talon pelisäännöt

Meillä saan olla minä, minua kuunnellaan ja kunnioitetaan

Mitä meillä kuulet, näet ja sanot, jää talon sisälle

Meillä asiat avataan, puretaan, kasataan ja päätetään yhdessä

Meillä saa kysyä, pyytää tukea ja tukea toista

Meillä ollaan tasavertaisia taustasta riippumatta

Meillä jokaisen työ on arvokasta ja saat toimia kaikkien parhaaksi

Meillä osallistutaan omien voimien ja taitojen mukaan

Meillä annetaan kaikille työrauha ja vapaus ideoida ja innostua

Meillä kunnioitetaan jokaisen henkilökohtaista tilaa

Meillä saa ilmaista itseään toisia kunnioittaen, matalan kynnyksen kautta kulkien