Sopimusvuori Ry kotisivu

ETUSIVU

Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä klubitalomallia. Toiminnan tarkoituksena on tarjota osatyökykyisille henkilöille mahdollisuus työhön, opiskeluun ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa.

Klubitalotoiminta koostuu toiminnallisesta, aktiivisesta päivästä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Jäsenillä on mahdollisuus käydä Klubitalolla valitseminaan päivinä omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Klubitalotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenet sekä henkilökunta ovat keskenään tasa-arvoisia. Klubitalo ei toimi ilman aktiivisia jäseniä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Walonkulman Klubitalon laatusuositukset

Meillä Walonkulmassa toimintaa ohjaavat kansainväliset laatusuositukset, joista klubitaloilla puhutaan standardeina. Yhteensä standardeja on 37 ja niiden tarkoituksena on tukea ja ohjata jäseniä sekä henkilökuntajäseniä takaamaan laadukkaan ja menestyksekkään toiminnan. Klubitalojen toiminnan tarkoituksena on tukea ja parantaa jäsentensä elämänlaatua arjessa, työelämässä, opiskeluissa sekä auttaa saavuttamaan sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita elämässä. Laatusuositukset ohjaavat Klubitaloa toimimaan paikkana, joka kunnioittaa jäseniään ja antaa heille mahdollisuuksia. Käy tutustumassa näihin 37 tärkeään laatusuositukseen Suomen Klubitalojen sivuilla!

 

 

Meidän talon pelisäännöt

Meillä saan olla minä, minua kuunnellaan ja kunnioitetaan

Mitä meillä kuulet, näet ja sanot, jää talon sisälle

Meillä asiat avataan, puretaan, kasataan ja päätetään yhdessä

Meillä saa kysyä, pyytää tukea ja tukea toista

Meillä ollaan tasavertaisia taustasta riippumatta

Meillä jokaisen työ on arvokasta ja saat toimia kaikkien parhaaksi

Meillä osallistutaan omien voimien ja taitojen mukaan

Meillä annetaan kaikille työrauha ja vapaus ideoida ja innostua

Meillä kunnioitetaan jokaisen henkilökohtaista tilaa

Meillä saa ilmaista itseään toisia kunnioittaen, matalan kynnyksen kautta kulkien