Sopimusvuori Ry kotisivu

ETUSIVU

Walonkulman Klubitalo toteuttaa kansainvälistä klubitalomallia. Toiminnan tarkoituksena on tarjota osatyökykyisille henkilöille mahdollisuus työhön, opiskeluun ja aktiivisempaan elämään yhteiskunnassa.

Klubitalotoiminta koostuu toiminnallisesta, aktiivisesta päivästä, erilaisista työ- ja koulutusmahdollisuuksista sekä vapaa-ajan toiminnasta. Toimintaan osallistuminen on maksutonta.

Jäsenillä on mahdollisuus käydä Klubitalolla valitseminaan päivinä omien tarpeidensa ja voimavarojensa mukaan. Klubitalotoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenet sekä henkilökunta ovat keskenään tasa-arvoisia. Klubitalo ei toimi ilman aktiivisia jäseniä.

Lue lisää

Ajankohtaista

Walonkulman Klubitalon joulukuun kk-tiedote

Käy lukemassa alta Walonkulman joulukuun kk-tiedote. Ihanaa joulunajan odotusta kaikille!

WALONKULMAN KLUBITALO Joulukuu

Walonkulman Klubitalon marraskuun kuukausitiedote

Käy lukemassa alla olevasta linkistä mitä Walonkulmassa tapahtuu. Marraskuun kk- tiedote, olkaa hyvä.

 

WALONKULMAN KLUBITALO Marraskuu

Walonkulman Klubitalon Lokakuun kk-tiedote

Alta löydät Walonkulman lokakuun kuukausitiedotteen, linkkaa ja käy tutustumassa mitä talolla tapahtuu!

WALONKULMAN KLUBITALO Lokakuu

Avoimet ovet 13.9.2018

Walonkulman Klubitalo tarjoaa mielenterveyskuntoutujille arkipäiviin tekemistä ja sisältöä elämään. Klubitalo sijaitsee Matti Alangon kadulla Hämeenlinnassa. Walonkulma järjestää toimintaa monipuolisesti ja ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaan terveydentilan ja haasteet.

Walonkulma järjesti avoimet ovet syyskuussa 2018. Avoimet ovet on tarkoitettu erityisesti niille, jotka kokevat tarvitsevansa apua ja tarvittavaa tukea elämässä. Avoimissa ovissa kävijämäärä oli 47 henkilöä. Walonkulma on talona hyvin suunniteltu ja toimiva kokonaisuus. Siellä ohjaajat opastavat ja tukevat mielenterveyskuntoutujaa eteenpäin elämässä ja tahtovat auttaa arjessa selviytymisessä. Avoimissa ovissa ideana on se, että hoitoa tai tukea elämässä tarjotaan kaikille niistä kiinnostuneille. Ohjaajat kunnioittavat jokaista ihmistä yksilönä ja antavat hyviä neuvoja mielenterveyskuntoutujille.

Kaiken kaikkiaan Walonkulman Klubitalo on hyvä toimintamuoto mielenterveyden tukemiseksi.

Kirjoittanut Walonkulman jäsen

Mitä Walonkulman Kajastuksessa tapahtuu ja mitä se tarjoaa Klubitalon jäsenille?

Walonkulma on jaettu kahteen tiimiin Kajastukseen ja Loistoon. Kajastuksen tiimi huolehtii päivittäin seuraavista asioista ja tarjoaa jäsenille mahdollisuuksia oppia uusia asioita sekä harjoitella seuraavien työtehtävien parissa:

  1. Vastaanotto ja Yhteydenpito

Vastaanottotyöskentely on olennainen osa Walonkulman Klubitalon Kajastus-tiimin päivittäistä toimintaa. Vastaanotossa kirjaudutaan sisään taloon sekä otetaan vastaan ilmoittautumisia esim. lounaalle ja lounastehtäviin. Vastaanottotyöskentely antaa jäsenelle valmiuksia esim. kävijämäärien tilastointiin, puhelimessa asiointiin, asiakaspalveluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Yhteydenpito on yhteydenpitoa niihin jäseniin, jotka eivät ole käyneet talolla tietyn ajan sisään. Reach-out ylläpitää henkilökunnan ja jäsenen välistä henkilösuhdetta, ja on tärkeä osa klubitalotoimintaan kuuluvaa välittämistä.

  1. Tilastointi

Walonkulman Klubitalon päivittäiseen toimintaan kuuluu tilastointi. Tietoja kerätään rahoittajille (Hämeenlinnan kaupunki ja STEA) Salesforce-asiakastietojärjestelmän ja Excel-ohjelman avulla. Kolmannen sektorin toimijalle tilastointi on tärkeä osa työtä, sillä näin rahoittajat saavat tietoa toiminnan määrästä ja tavoitteellisuudesta. Tilastoidessa jäsenet oppivat muun muassa Excelin käyttöä ja tilastoinnin tarkoituksen, ja se antaa jäsenille valmiuksia esimerkiksi yhdistystoimintaan.

  1. Työ ja opinnot

Klubitalolla on mahdollisuus saada tukea ja opastusta työelämään ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Siirtymätyöt ovat ainutlaatuinen klubitalojen toimintamalli jäsenten työllistämiseksi, ja ne antavat jäsenille mahdollisuuden kokeilla omia voimavarojaan työelämässä. Klubitalolla työskentelyn voi rakentaa viikoittain vastaamaan esim. opintoihin ja töihin menevää aikaa ja tällä tavoin jäsen saa tietoa omasta viikoittaisesta jaksamisestaan.

  1. Kassa- ja kirjanpitotyöt

Walonkulman Klubitalon Kajastus-tiimin päivittäiseen toimintaan kuuluu käteiskassa- ja kirjanpitotehtäviä. Tämä saattaa kuulostaa haastavalta, mutta niin kuin Klubitalon toimintaperiaatteisiin kuuluu, apua on aina lähellä ja asiat tehdään yhdessä. Tekemällä kassa- ja kirjanpitotehtäviä opimme yhdessä taloudenhoitoa. Klubitalon käteiskassan seuranta antaa päivittäisen tiedon rahavaroista. Käytännössä työ tarkoittaa kassan laskemista ja tositteiden viemistä sekä vihkomaiselle pääkirjalle että ATK-pohjaiseen kirjanpito-ohjelmaan.

  1. Mainostamien ja markkinointi

Walonkulman Klubitalon Kajastuksen työpainoitteiseen päivään kuuluu talon toiminnan mainostaminen ja markkinointi. Myös mainonta ja markkinointi suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä jäsenien kanssa. Osallistumme erilaisiin tapahtumiin esim. messuille, vietämme avoimien ovien päiviä ja teemme yhteistyötä eri järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Mainostamme taloamme ja toimintaamme muun muassa mainoslehtisillä ja sosiaalisessa mediassa. Walonkulman Klubitalo pyrkii tavoittamaan kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, kuten mahdollisia uusia jäseniä, mielenterveysomaisia, yhteistyökumppaneita sekä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia.