Sopimusvuori Ry kotisivu

Syksyn kalenteripäivitys lähti käyntiin vauhdikkaasti Klubilla!

Tiistai lähti käyntiin kiihkeällä suunnittelulla, jossa tehtiin uutta perusrunkoa Klubitalon viikko-ohjelmaan. Pareittain ja pienissä ryhmissä mietittiin kahta eri kysymystä: 1. mitä Klubitalon työpainotteisen päivän tulisi sisältää? 2. Mitä toivoisit vapaa-ajanohjelman sisältävän?

Työpainotteinen päivä sisältää sellaisia tehtäviä ja tapahtumasarjoja, joita Klubitalo toimiakseen tarvitsee. Klubitalon väki haluaa ja toivoo erilaisten mahdollisuuksien löytymistä, omien voimavarojen ja taitojen hyödyntämistä. Päivittäin tapahtuvan toiminnan lisäksi nimettiin seuraavia asioita, joita viikon pitäisi sisältää: työinfo, siirtymätyö, voimavararyhmä, yksikkökokoukset, yhteisöllisyyden paikkoja jossa voi tutustua yli yksikkörajojen toisiimme, yksikkökohtaiset perustehtävät, kielten opiskelu, blogi ja lehti.

Vastapainoksi tarvitaan myös vapaa-ajanohjelmaa iltaisin ja viikonloppuisin. Toiveet sisällöstä vaihtelivat laidasta laitaan:

Klubilla yhdessä:
– penkkiurheilua yhdessä
– leffailta
– biljardi
– pelit
– luovat ryhmät
– taideryhmä

Mennään yhdessä:
– katsomaan lentopalloa, koripalloa, jääkiekkoa, urheilukisoja
– elokuviin
– teatteri- ja musiikkitapahtumiin
– harrastamaan liikuntaa: uinti, kuntonyrkkeily, sähly, jalkapallo, kävely
– paikallisiin tapahtumiin

Retket:
– uimaranta
– paikalliset retkikohteet
– toiset klubitalot
– metsäretki (marjojen poiminta)

Kuka vain voi ottaa vastuulleen näitä erilaisia töitä ja toimintoja, koska vastuu Klubitalosta on jäsenten ja henkilökuntajäsenten yhteinen.

Työstämisen pohjalta tehtiin kalenteri, joka ohjaa viikkoa. Näiden lisäksi tulee myös muita erilaisia tapahtumia ja asioita, niin työpainotteisen päivän sisälle, kuin vapaa-aikaankin. Esimerkiksi kohta alkava vertaisohjaaja -koulutus ja osallistuminen Metso LIVE -musiikkitapahtumiin. Näistäkin tiedotetaan sosiaalisen median kanavissa ja tietenkin viikkotiedotteessa.

 

Näsinkulman kalenteri (Klikkaa otsikosta isommaksi)

Uusi kalenteri hyväksyttiin iltapäivän Klubikokouksessa ja otetaan käyttöön pala kerrallaan. Lomat sekoittavat jonkin verran täyttä käynnistämistä. Ensi viikolla maanantaina 23.7. aloitetaan siitä, että aamukokous on jo klo 8:45 päivittäin.  Muiden muutosaikataulujen osalta ilmoittelemme viikkotiedotteessa, milloin mikäkin alkaa.

Selkeämpi vapaa-ajanohjelman eriyttäminen työpainotteisen päivän ulkopuolelle antaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia ja monipuolistaa Klubitalon toimintaa! JEE!  Tämä tuo myös mahdollisuuksia toimia vertaisohjaajana, jossakin itselleen tärkeässä asiassa.  Jos esimerkiksi nauttii museokäynneistä, niin miksi ei kokoaisi ryhmää asian ympärille ja kiertäisi niitä yhdessä muiden kanssa. Lähdetäänkö kohottamaan kuntoa yhdessä  säännöllisesti Pyynikin portaisiin?

Yhteiskunta muuttuu ja niin muuttuu myöskin työ. Työ Klubitalon sisälläkin on muovattavissa tekijän vahvuuksien mukaan. Meidän tulee tuntea itsemme ja toisemme, jotta myös työ ja tehtävät voivat uudistua.

 

 

Seuraavaksi työyksiköt lähtevät työstämään omaa viikkokalenteriansa, mistä arki koostuu. Jokainen yksikkö avaa omaa toimintaansa blogikirjoitusten muodossa. Näin tiedämme paremmin, mitä missäkin yksikössä tehdään. Samalla saadaan näkyväksi erilaisia kehittämiskohteita, kuten se että ”tarvitaan opastusta ja perehdytystä työtehtävien tekemiseen”.

Kaikkea on hyvä arvioida jonkin ajan kuluttua, niin tätäkin. Pohditaan lokakuun alussa, miltä muutos on tuntunut ja mitä pitäisi kehittää eteenpäin.