Sopimusvuori Ry kotisivu

Näsinkulman Klubitalon akkreditointi eli laadunarviointi

Klubitalojen kansainväliset laatusuositukset luovat pohjan Klubitalojen laadunarvioinnille Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen (Clubhouse International) sertifiointiprosessissa. Jos talo toimii laatusuositusten mukaisesti, se saa sertifikaatin toiminnastaan. Laatusuositukset ohjeistavat talon toiminnan sisältöä, henkilösuhteita, työllistymisohjelmaa ja niin edelleen.

Käytännössä laadunarviointi tarkoittaa ensin syvällistä itsearviointia ja sitten ulkopuolisen laadunarvioitsijaparin (työntekijä + jäsen) käyntiä Klubitalolla ja heidän näkemyksen ja palautteen saamista toiminnasta. Taustalla laadunarviointiprosessista pitää huolen Clubhouse International.

Näsinkulman Klubitalo on toiminut jo vuosia kansainvälisten laatustandardien mukaisesti. Parhaillaan meillä on meneillään laatusertifikaatin uusinta, mikä on alkanut jo 2016 vuoden puolella itsearvioinnilla. Laadunarvioitsijapari kävi vierailulla 2017 alkuvuodesta. Huhtikuussa 2017 saimme palautteen vierailusta ja selvitettäväksemme ison nipun kysymyksiä, joihin vastattiin syksyn 2017 aikana.

Kesän kynnyksellä 2018 saimme palautteen vastauksiimme Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskukselta. Jatkoselvittelyjä tehdään vielä seuraavien kysymysten osalta. Tätä selvitystyötä käydään puhelinkeskusteluina kansainvälisen klubitaloverkoston työntekijän kanssa.

 

* Juhlapyhät tulee juhlia niiden oikeina päivinä
Klubitalo on tänä vuonna ollut avoinna pitkäperjantaina, vappuaattona, juhannusaattona. Olemme avoinna myös itsenäisyyspäivänä, jouluaattona sekä uuden vuodenaattona. Tämä täyttää Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen laatuvaatimukset ja saimme kannustuksen nauttia juhlapyhistä yhdessä.

 

* Vapaa-ajan toimintaa ja terapeuttisia toimintoja ei tule sisällyttää työpainotteiseen päivään
Klubitalon työpainotteisen päivän sisällä on ollut aiemmin paljon harrastustoiminnaksi luettavissa olevia toimintoja. Muun muassa kuoro, musiikki ja bändiryhmät on lakkautettu, lopettamiselle oli myös taloudellinen peruste. Mindfullnessin jatko ei saanut kannatusta klubikokouksessa, joten se lopetettiin. Kesäleireille ei myöskään tulla jatkossa lähtemään, koska se on liiaksi vapaa-ajan ohjelmaa eikä sisällä työpainotteisen päivän tunnusmerkkejä, joita Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskus meiltä vaatii, toteuttaaksemme laatusuosituksia paremmin.

Harrastustoiminnan kaltaiset ryhmät, kokeilut ja osallistumiset tullaan jatkossa pitämään työpainotteisen päivän ulkopuolella arkisin klo 16 jälkeen. Jäsenvetoiset vapaa-aikaan liittyvät ryhmät ovat toivottuja jäsenten keskuudessa erityisesti viikonloppuisin. Edelleen on mahdollista osallistua konsertteihin ja teatteriesityksiin sekä käydä taidemuseoissa, ajankohdat näille tapahtumille suunnitellaan vapaa-ajan ohjelmaa tukevaksi.

Kun vapaa-ajan  ohjelmat jäävät työpainotteisen päivän ulkopuolelle, se antaa mahdollisuuden laajemmalle toiminnalle ja tuo uudenlaisia mahdollisuuksia jäsenille. Klubitalo pystyy paremmin osallistumaan mm. erilaisiin kulttuuritapahtumiin, koska konsertit ja teatteriesitykset pidetään usein ilta-aikaan.

Tämän saman kohdan alla keskusteltiin myös Tilkkeestä, koska erityisesti sen toiminnot ovat olleet kansainvälisten arvioitsijoiden mielestä irrallisia työpainotteista päivää ajatellen. Tilkkeen päivittäinen kävijämäärä on laskenut ja olemme päättäneet integroida Tilkkeen osaksi Näsinkulman muita työyksikköjä. Nuoret ovat edelleen tervetulleita Klubitalon työpainotteiseen arkeen ja osallistujiksi vapaa-ajan ohjelmiin!

 

* Siirtymätyöpaikkojen määrää tulee vahvistaa
Näsinkulman Klubitalossa on ollut 4 siirtymätyöpaikkaa tänä vuonna, joista kahden siirtymätyöpaikan sopimukset ovat päättyneet alkuvuodesta ja kahden päättyy tämän kuun loppuun mennessä. Taustalla tähän ovat kyseisten yritysten tuotantotaloudelliset syyt. Klubitalolla on ollut ennätyspaljon tuetun työn paikkoja sekä muutama henkilö on työkokeilussa yms. toiminnassa. Tältä osin täytämme Kansainvälisen Klubitalojen kehittämiskeskuksen vaatimukset.

Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tarvitsemme uusia siirtymätyöpaikkoja. Sen eteen on tehtävä paljon työtä. Aikaisemmin Klubitalossamme on laskettu, että yksi siirtymätyöpaikka vaatii noin 100 yhteydenottoa. Siirtymätyöpaikkojen hakua tehostetaan tekemällä siitä tärkeä työpainotteisen päivän tehtävä, johon voi moni osallistua kykyjensä mukaan. Osa etsii yritysten yhteystietoja, osa lähettää kirjeitä ja sähköposteja, osa soittelee yrityksiin, osa lähtee neuvottelemaan ja osa tilastoi tämän kaiken työn. Tähän tarvitaan paljon osallistujia. Työtehtäviä pilkkomalla pieniksi kokonaisuuksiksi saadaan sopivan kokoisia tehtäviä myös siirtymätyöpaikkojen hakuun, jolloin useat pystyvät osallistumaan.

 

Muutos on mahdollisuus
Puhelinkeskustelut kansainvälisen klubitaloverkoston työntekijän kanssa jatkuvat syyskuussa, johon mennessä teemme joitakin muutoksia. Keräämme yhdessä jäsenten kanssa meiltä pyydettyjä lisätietoja ja tarkennamme asioita koskien siirtymä- ja tuettua työtä.

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Toiminnan kehittäminen vaatii aikaa ja siksi on tärkeää, että meillä on päivissä selkeitä rytmejä ja kehittämisen paikkoja, ajallisesti kalenteriimme merkittyinä  esimerkiksi yksikkökokousten muodossa.

Muutoksia  ja kehittämistä tarvitaan, jotta takaamme toiminnan laadun ja laatusertifikaatin jatkon. Se on tärkeä siksi, että laatusertifikaatti on myös rahoituksemme peruste.

 

Aloitamme viikko-ohjelman muokkaamisen, jotta se tukee tulevia työpainotteisia päiviä paremmin. Tähän työhön tarvitaan myös jäsenten asiantuntemusta. Ensi viikon tiistaina 17.7. käymme muokkaamaan kalenteria, joten tule Sinäkin mukaan vaikuttamaan.

 

Laadunarviointi on osa Klubitalon työpainotteista arkea ja tarjoaa merkittäviä työtehtäviä myös jäsenillemme. Kiitos jäsenille pitkäjänteisestä työstä laadunarviointiprosessissa.

 

Näsinkulman Klubitalon toiminnan tavoitteet:
1. Tavoitteena on jäsenten osallisuuden vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena on jäsenien elämänhallintataitojen ja hyvinvoinnin lisääntyminen (sosiaalisuus, vuorokausirytmi, oma-aloitteisuus, aktiivisuus, elämänlaatu).
2. Tavoitteena on jäsenien työ-, opiskelu-, kotitalous- ja talouden hallinnan valmiuksien lisääntyminen ja kehittyminen sekä asuinolosuhteiden kohentuminen.
3. Tavoitteena on jäsenien psykiatristen sairaalavuorokausien ja hoitokontaktikäyntien vähentyminen.
4. Tavoitteena on Klubitalon vahvan ja vakiintuneen aseman säilyttäminen seutukunnalla.
5. Tavoitteena on edistää jäsenten liikuntaharrastuksia sekä kulttuurihyvinvointia.
6. Tavoitteena on stigman vähentäminen esim. rohkaisemalla jäseniä kokemusasiatuntijakoulutuksiin sekä median välityksellä ja erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin osallistumalla ja niitä järjestämällä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
7. Tavoitteena on parantaa jäsenten työllistymismahdollisuuksia mm. siirtymä- ja tuetun työn ohjelmalla sekä työpainotteisella päiväohjelmalla ja siihen sisältyvällä työvalmennuksella.

 

Muutos on aina mahdollisuus ja tässä muutoksessa tarvitaan meitä kaikkia. Jäsenet voivat antaa omaa osaamistaan toisten ja Klubitalon hyödyksi sekä saada siitä itselleen onnistumisen iloa. Vastuu Klubitalon toiminnasta on jäsenten ja henkilökuntajäsenten yhteinen.

 

Iloa, innostusta ja intohimoa yhteisestä kehittämisestä!

Hanna, Näsinkulman johtaja