Sopimusvuori Ry kotisivu

Klubitaloa kehitetään ja arkea eletään yhdessä!

Huhtikuun loppupuolella pidettiin Näsinkulman Klubitalon strategiasta käytäntöön iltapäivä, jolloin mietimme, miten Sopimusvuori ry:n uusi strategia istuu Klubitalon arvomaailmaan ja arkeen.

 

Lähdimme liikkeelle toipumisorientaation palvelulupauksista ja pohdimme sitä, miten ne näkyvät arjessa.

Toivo:

– omien toiveiden toteutuminen on mahdollistettu

– toiminnan sisällön suunnitteluun voi osallistua

– voi valita mitä tekee Klubilla, paljon mahdollisuuksia

– uusia mahdollisuuksia ilmennyt sitä mukaa, kun niitä on pystynyt toteuttamaan

– päihteettömät juhlat ovat rikastuttaneet arkea

 

Toimijuus: 

– saa tulla mennä niin kuin itse haluaa

– ohjaajilla on aikaa kuunnella ja on päässyt puhumaan tärkeistä ja akuuteista asioista

– kukaan ei painosta, saa olla kertomattakin

– osattu kohdella yksilöllisesti, ei vain ryhmänä

– täällä on hyvä henki

 

Kohtaaminen:

– vertaistuki toimii

– tänne voi tulla sellaisena kuin on

– ilmapiiri on turvallinen, pääasiassa

– muutosta on tapahtunut!

– aina pystyy lähentymään jonkun henkilökuntajäsenen kanssa

 

Osallisuus: 

– mahdollisuus osallistua ryhmiin, joissa saa tuoda yksilöllisesti vahvuuksiaan esiin työtehtävissä

– joskus äänekkäin jäsen saa napattua enemmän haluttuja tehtäviä

– saamme sanoa mielipiteemme ja olla mukana päätöksenteossa viikoittaisen Klubikokouksen muodossa

 

Keskeistä Klubitalotoiminnassa on jäsenten ja henkilökunnan tasa-arvo. Tämä näkyy siitä, että kaikki tekevät kaikkea. Yhteiset asiat, myös ne mitkä eivät ole helppoja, päätetään yhdessä Klubikokouksessa. Asioita valmistellaan Klubikokoukseen esimerkiksi talousvaliokunnassa, jos käsiteltävä asia liittyy talousasioihin ja niitä on aika paljon. Taloustilanteemme määrittää resursseja ja mahdollisuuksia siihen mitä voimme toteuttaa.

 

Miten Sopimusvuori ry:n arvot näkyvät arjessamme?

ILO

– ihmiset hymyilevät toisilleen, toivottavat tervetulleeksi (respan vastaanotto tärkeä!)

– kannustetaan

– tehdään työtä ilolla, hyvä ME-henki

– jaettu ilo

– huumori kukkii

 

KUNNIOITUS

– muutosasioissa ihmisiä on kuultu

– on iso haaste saada kaikkien ääntä kuuluville

– tulee kuulluksi, mutta joskus on vaikeata ottaa kantaa!

 

YHTEISÖLLISYYS

– ilmenee ajan kanssa, kun tutustuu ihmisiin esim. ruokailu on hyvä tilaisuus jutella ja tutustua

– päivä alkaa aamukokouksella, jossa läsnäolijoiden läpikäynti luo mahdollisuuden auttamiseen yli yksikkörajojen

– viikoittainen Klubikokous antaa jokaiselle mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin kaikille

– juhlapyhien sekä jäsenten merkkipäivien juhlistaminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta

=> kehitettävää: siirtyminen yksiköstä toiseen ei ole niin helppoa, yksiköt ovat edelleen suht erillään toisistaan

 

 

Millainen Klubitalo on 5 vuoden kuluttua? herätti mielenkiintoisen keskustelun, jossa esiin nousivat moninaiset asiat.

Klubitalo tunnettuutta lisätään kiinnittämällä huomiota paikalliseen verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa. Tämä kehitettävä yhteistyö tuo uusia jäseniä Klubitalolle sekä lisää siirtymätyöpaikkojen määrää. Klubitalo keskittää voimavaroja mahdollistaakseen jäsenten omien voimavarojen käytön, osaamisen ja kokemuksen. Klubitalossa jokainen ottaa vastuun sanoistaan, teoistaan ja toimii yhteisön parhaaksi. Tehdään töitä hartiavoimin sen eteen, että Klubitalo saadaan Tampereen kartalle erittäin potentiaalisena kohtaamispaikkana, joka luo mahdollisuuksia jäsenille olla osallisena tai edetä yksilöllisen polun mukaan elämässä eteenpäin.

 

Toisenlainen näkökulma arkeen

Klubitalolla jäsen saa olla, niin kauan kuin itse haluaa. Olemme innoissamme ja onnittelemme myös niitä jäseniä, jotka lähtevät opiskelemaan, työelämään tai oman henkilökohtaisen valinnan mukaan haluavat tehdä jotakin muuta ja kokeilla uusia asioita. Klubitalolta saa myös siirtyä eteenpäin.  Ovi on aina Klubitaloon auki jäsenille ja mielellämme juomme kupin kahvia vaihtaen kuulumisia!

 

Olen ollut Klubitalon johtajana kohta 4 kuukautta. Olemme kokeneet yhteistä iloa, onnistumisia ja myös luopumisen surua. Luonnollisesti muutostilanteet aiheuttavat monenlaista myllerrystä.

 

Jo ennen tuloani Klubitaloon siellä oli alkaneet isot muutokset. Työyksikköjen fyysiset tilat muuttuivat ja henkilökuntaa oli vaihtunut. Vieläkään ihan kaikki fasiliteetit eivät ole kohdillaan, mutta pikkuhiljaa saamme valmista. Bänditila siirtyy lähiaikoina uuteen sille rakennettuun huoneeseen. Datakaapelipistokkeita vedetään tietokoneille.

 

Edelleen meillä on kehitettävää monella tasolla. On kuitenkin ollut tärkeä huomata, että kun asiat päätetään yhdessä Klubikokouksessa ja niistä keskustellaan avoimesti kuten kuuluu, saavutetaan yhteinen ymmärrys ja yhteinen päätös. Kaikista tämän kevään suurista asioista: jäsenten kulukorvauskäytännön muuttaminen, jäsenten omavastuuosuuksien nousu ja kaikille niin tärkeän Iitin kesäleirin toteutuminen, valmisteltiin talousvaliokunnassa ja sen jälkeen tuotiin Klubikokoukseen käsiteltäväksi ja päätettäväksi.  Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja kunnioitus Klubitalolla toteutuu.

 

On ollut ilo saada Klubitaloon uusia jäseniä ja huomata, kuinka Klubitalossa pidempään olleet jäsenet auttavat ja kertovat Klubin tavoista opastaen uusia jäseniä työpainotteisessa päivässä. Meiltä löytyy hurjan paljon taitoa ja vahvuuksia, joita voimme käyttää toinen toisemme hyödyksi. Iloitaan ja innostutaan yhdessä näistä mahdollisuuksista.

 

Käytän tässä myös tilaisuuden kutsua jäseniä työryhmään, jossa lähdetään rakentamaan Klubitalon pitkäntähtäimen suunnitelmia konkreettisella tasolla. Vetäise hihasta ja kerro innostuksesi osallistua mukaan. Osallistujalista tulee respan kansioon, niin ilmoittautuminen onnistuu sitäkin kautta. Samalla muistutan syksylle suunnitellusta vertaisryhmänohjaajakoulutuksesta, jota on kyselty. Se järjestyy ja sen ilmoittautumislomake löytyy niin ikään respasta, päivämäärät ja ajankohdat selviävät myöhemmin.

 

Kunnioittavasti,

Hanna, Näsinkulman ja Walonkulman Klubitalojen johtaja