Palveluihin

Pidämme lähtökohtana palvelunkäyttäjien erilaisia tarpeita ja pyrimme löytämään ratkaisuja tarpeiden tyydyttämiseksi. Yhdistys palvelee asiakkaitaan valikoimatta heitä, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisissa ja mielenterveydellisissä haasteissaan riippumatta iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta. Palvelusta riippumatta kaikissa huomioidaan laatu- ja vaikuttavuus -näkökulmat ja toimintaa arvioidaan ja kehitetään valittujen mittareiden avulla.

Jäsenyhteisöt Näsinkulman Klubitalo ja Walonkulman Klubitalo

Klubitalon jäseneksi voi liittyä kuka tahansa mielenterveyden haasteita kohdannut henkilö, joka haluaa kuntoutua osallistumalla omien voimavarojesa mukaisesti klubitalon työtehtäviin. Toivomme klubitalon jäseniltä valmiuksia vertaistuen jakamiseen. Klubitalojen toiminta on asiakkaalle maksutonta, lukuunottamatta edullista omakustanteista lounasta. Näsinkulman Klubitalon  toimintaan osallistuminen edellyttää muilta kuin tamperelaisilta oman kunnan maksusitoumusta. Kummassakin klubitalossa järjestetään viikoittain jäsentutustujainfo, johon osallistumalla saa lisätietoa klubitalon jäsenyydestä. Tarkemmat ajankohdat ja tietoa tutustumiskäytännöistä klubitalojen sivuilla.

Hiedanranta, Kaarisilta, Kanava, Sorina ja Verstas: Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on luoda väyliä työhön ja koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun. Sopimusvuori ry:n yksiköissä on mahdollisuus osallistua joko työhön ja koulutukseen suuntaavaan kuntouttavaan työtoimintaan, osallisuutta tukevaan kuntouttavaan työtoimintaan tai sosiaaliseen kuntoutukseen. Työhön ja koulutukseen suuntaava kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille työttömille työnhakijoille, joiden tavoitteena on edetä työhön ja koulutukseen tai muuhun työllistymistä edistävään palveluun seuraavan vuoden aikana. Palveluun hakeudutaan Tampereen kaupungin työllisyyspalvelujen (TYPA) kautta. Osallisuutta vahvistava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille, joilla on elämänhallinnan ja toimintakyvyn rajoitteita ja siihen hakeudutaan Tampereen kaupungin aikuissosiaalityön kautta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville maksetaan 9 euron korvaus työtoimintapäivältä, lisäksi palveluun sisältyy maksuton aamiainen, lounas ja kahvi sekä bussikorttiraha (49,90 eur/kk).

Sosiaalinen kuntoutus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa, tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan palvelun käyttäjän elämänhallintaa, terveyttä ja hyvinvointia. Sosiaalisen kuntoutuksen kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset työikäiset asiakkaat, joille kuntouttava työtoiminta ei ole oikea-aikainen palvelu tai jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä. Sosiaaliseen kuntoutukseen hakeudutaan oman kunnan aikuissosiaalityön kautta. Sosiaalinen kuntoutus on osallistujalle maksutonta, lisäksi palveluun sisältyy aamiainen, lounas ja kahvi sekä bussikorttiraha (49,90 eur/kk).

Palvelukeskus Sorina: 65 vuotta täyttäneiden mielenterveyskuntoutujien päivätoiminta

Palvelukeskus Sorinassa on lisäksi tarjolla 65 vuotta täyttäneille mielenterveyskuntoutujille virikkeellistä päivätoimintaa, jota ohjaavat ammattilaiset sekä hoiva-alalle suuntaavat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Päivätoimintaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Palvelukeskus Sorinan johtaja Leena Valkamaan: puh. 010 526 6209 / leena.valkama@sopimusvuori.fi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Lisätietoja löydät yksiköt otsikon alta ja tästä esitteistä, jotka ovat PDF- muodossa.

Hiedanranta 2018

Kaarisillan esite 2018

Näsinkulman Klubitalo 2018

Sorinan esite 2018

Walonkulman Klubitalon esite.

Verstas_esite 2018

Kanava esite 2018 (1)